Skoltävlingar i vård och omsorg år 1, 2 och 3

Vård- och omsorgscollege har tagit fram ett koncept för skoltävlingar för elever som läser Vård- och omsorgsprogrammet årskurs 1, 2 och 3. Materialet är framtaget i samarbete med WorldSkills Sweden och finansierat av Europeiska Socialfonden ESF.

 Skoltävlingar bidrar till att skapa samhörighet och stolthet för skolan och arrangeras inom många yrken i Sverige och utomlands. I samband med VO-Collegeveckan 2019 anordnades fyra skoltävlingar för årskurs 3 i vård och omsorg för att testa ett nytt tävlingskoncept.

Det föll väl ut och resulterade i ett material som skolor kan använda för att arrangera skoltävlingar för elever i årskurserna 1, 2 och 3.  Materialet är anpassat till studieplanen för respektive årskurs.

Material i dokumentbanken

Materialet ligger i dokumentbanken högre upp på sidan. Det enda som inte finns där är domarprotokollet som arrangörer beställer från Vård- och omsorgscollege kansli

Materialet omfattar allt du behöver för att genomföra din egen skoltävling. Inbjudan, statistuppdrag, utrustningslista, med mera.  

Det är enkelt och självinstruerande så att en lärare lätt kan använda det. Skoltävling kan till exempel med fördel arrangeras under VO-Collegeveckan som ett sätt att uppmärksamma vår viktiga bransch.

Viktigt att tänka på 

För att arrangera en lyckad tävling är det viktigt med ett gemensamt synsätt, tydlig planering och ordentliga förberedelser. Utse en tävlingsledare och en planeringsgrupp där representanter för skola, arbetsgivare och Kommunal ingår. Tydliggör vilka olika funktioner som behövs och dela upp ansvarsområdena. 

Tänk gärna lite utanför ramen - går tävlingen till exempel att genomföra på annan plats än i skolan? Ordna gärna också prova-på-aktiviteter och bjud in högstadieelever. De får träffa eleverna och yrkesverksamma, titta på tävlingen och testa arbetsuppgifter som undersköterskor och motsvarande yrkesgrupper gör. 

Ett ESF-projekt i samarbete med WorldSkills Sweden

Materialet är framtaget i det ESF-finansierade projektet Yrkesutbildning ett smart val där WorlSkills Sweden är projektägare. Ingrid Säterberg processledare i Västernorrland och Catarina Lindahl-Petäjä verksamhetsledare i Kronoberg var delprojektledare med uppdrag att utforma ett koncept för skoltävlingar i vård och omsorg. 

Läs mer om erfarenheterna från skoltävlingar hösten 2019.