Yrkesambassadörer ökar intresset för vård- och omsorgsyrken

Över 70 personer i Kronoberg har nu deltagit i en yrkesambassadörsutbildning. Det nya utbildningsmaterialet som togs fram inom ESF-projektet Fokus Yrkesutbildning VO har visat sig fungera väl.

– Deltagarna gav både innehåll och materialet betyget 4,6 på en skala mellan ett och fem, säger Catarina Lindahl-Petäjä, regional samordnare för VO-College i Kronoberg.

Ungefär samtidigt som den nya yrkesambassadörsutbildningen var klar drog VO-College i Kronoberg igång ett eget ESF-projekt Framtid vård och omsorg Kronoberg. Det är bland annat inom ramen för detta projekt som man genomfört yrkesambassadörsutbildningarna.

– Vi har haft drygt 70 deltagare som genomgått modul 1 och ett 40-tal som gått modul 3, berättar Catarina Lindahl-Petäjä.

Det finns fyra moduler i yrkesambassadörsutbildningen, och allt material finns att ladda ner på VO-College webbplats via denna länk. Den första modulen är en övergripande introduktion till rollen som yrkesambassadör, den andra handlar om hur man kan agera på mässor och öppna hus medan den tredje fokuserar på konceptet Upplevelseverkstad.

– Yrkesambassadör handlar om att på olika sätt öka attraktionen till yrken inom vård och omsorg. Den första modulen ger deltagarna en allmän känsla för hur man kan berätta för andra om fördelarna med yrken inom vård och omsorg. Vi valde sedan i Kronoberg på att fokusera på modul 3, eftersom vi använder oss mycket av Upplevelseverkstad för högstadieelever, berättar Catarina Lindahl-Petäjä.

Totalt har drygt 8 000 elever i Kronoberg varit med på en Upplevelseverkstad där de fått prova på olika moment inom vård- och omsorgsyrken.

Catarina Lindahl-Petäjä var ansvarig för utvecklingen av yrkesambassadörsmaterialet inom det nationella ESF-projektet Fokus Yrkesutbildning VO och hon höll själv i de första utbildningarna när konceptet testades. Men sedan projektet blev klart har hon själv inte hållit i några utbildningar.

– Det är nästan det roligaste när jag ser resultaten. Att utbildningarna blir så uppskattade är ett kvitto på att idéerna och materialet är bra. Det kan vara VO-lärare, chefer eller handledare som gått steg 3 som kör utbildningen, jag behöver inte alls vara inblandad längre.

Fakta Yrkesambassadörsutbildning

Det finns fyra moduler inom yrkesambassadörsutbildningen:

1. Introduktion för yrkesambassadör

2. Mässor och öppna hus

3. Upplevelseverkstäder – ”Göra inte höra”

4. Prao

De olika modulerna kan användas fristående och behöver inte läsas i ordning. Varje modul tar ungefär tre timmar att genomföra. I Kronoberg har man låtit hela personalgrupper på en arbetsplats genomgå utbildningen. Ledare för utbildningen kan vara chefer, vård- och omsorgslärare eller handledare som gått steg 3-utbildningen.