VO-Collegeveckan 2016

Det här hände under VO-Collegeveckan 2016 runt om i landet

Länkar
Upplevelsedagar i Ljungaverk

Fyrbodal

I Fyrbodal är handledarna i fokus. Regional samordnare kommer att delta på handelarnas utbildningar och träffar för att informera om VO-College.

Gävleborg

Här anordnas en regional konferens (se inbjudan) den 18 oktober på Folkhögskolan i Bollnäs Varje lokal styrgrupp bjuder in önskade deltagare. Det kommer bli intressanta föreläsare, och möjlighet att delge varandra "goda exempel". Dessutom koras Årets handledare regionalt.

Göteborgsregionen

Mölndal

Lokalt VO-College i Mölndal har beslutat att ägna veckan åt att ge elever på vård- och omsorgsprogrammet och personal inom vård- och omsorgsförvaltningen en chans att uppleva hur det kan vara att åldras. Det är mycket som av naturliga skäl händer med ökad ålder och som man måste ta hänsyn till och känna till i mötet med den äldre. Genom SCA, Svenska Cellulosa Aktiebolaget, har vi fått låna GERT, GERontologic Test kostym.

Denna ålders simuleringskostym erbjuder möjlighet att uppleva några av de försämringar som äldre erhåller. De åldersrelaterade funktionsnedsättningar är bl.a. förändringar av ögats lins och förträngning av synfältet, hörselnedsättning, huvudets rörlighet begränsas, ledstelhet, förlust av styrka, nedsatt greppförmåga och minskad samordning av olika färdigheter.

Under hela vecka 42 kommer GERT att finnas på Lackarebäcks äldreboende och såväl elever som personal kommer att träffas där för att prova GERT och få en viktig upplevelse för ett professionellt yrkeskunnande.

Torsdagen den 20/10 är GERT reserverad för eleverna i år 1 på VO-programmet på Krokslättsgymnasiet. 

Lokalt college Mölndal kommer också att informera om VO-College ute i verksamheterna under veckan. Detta för att förstärka samverkan och samhörighet mellan skolan och arbetslivet och öka attraktionskraften för yrket.

Kungsbacka

Inom VOC Kungsbacka arrangeras det en mängd aktiviteter under VO-collegeveckan för att nå ut till så många olika målgrupper som möjligt. Bland annat planneras detta under vecka 42: 

Studiebesök för Syv på äldreboende och gruppboende i Kungsbacka och studiebesök för grundskoleklasser
"Kollaskolan" klass 6b medverkar i aktivitetscentrum (liten PRAO) på Kolla äldreboende
Älvsåkerskolan besöker Kungsbacka sjukhus och får träffa sjuksköterskor på avdeln. för ögon, öron, barnmorska, ev ambulans. Eventuelt även gå runt och titta på röntgen, bassäng och ambulans.
"Att plugga på VO-vux" - för elever åk3 på Samhällsprogrammet arrangerat av Vuxenutbildarna i Kungsbacka. 
Vårdinriktad språkundervisning och information om vårdyrket och utbildningsmöjligheter för SFI-studerande
Gemensam kommunikationsaktivitet om rekryteringsbehov, utbildningsmöjligheter, samverkan för allmänheten på Kungsbackas köpcentrum Kungsmässan torsdag 16/10 10-20. 
Öppethus alla dagar till kl 17 hos Medlearn på Kompetenscentrum med lite prova på-aktiviteter såsom blodtryck, puls, HLR

REKRYTERINGSCAFÉ - nyanlända ungdomar som läser språkintroduktion på Aranäsgymnasiet får mingla med arbetsgivare inom VO samt lärare och elever på VO-programmet på Aranäsgymn. Se inbjudan! 

Plats: Aranäsgymnasiet H-blocket samt H 130

Datum: tisdag 2016-10-18

Tid: 13:00-15:00

Göteborg-Öckerö-Partille

Dailogdag om Välfärdsteknik den 17/10, se inbjudan här!

Halland

Upplevelseverkstaden kommer arrangeras vid fyra tillfällen varav ett tillfälle under VO-Collegeveckan. Det blir ett förmiddags och eftermiddagspass, se biofgat program. En skola per pass. Datumen är: 6/10, 20/10, 10/11 och 17/11.
 
Målgruppen är åttondeklasser från följande skolor: Trönninge, Fyllinge, Söndrum, Gullbranna, Östergård, Vallås, Brunnsåker och Centrumskolan.

Norrbotten

Piteå

Lördag den 15/10: Happening i Gallerian VOC- kom och ta blodtryck och blodsocker, få ett plåster. Öppet hus och film om vård och omsorg.

Måndag den 17/10: En gemensam förmiddag tidigare vård- och omsorgselever som avslutade sin utbildning förra året, och som avslutas med lunch.

Tisdag den 18/10: Arbetsgivare besöker högstadieskolorna. Vård- och omsorgselever håller i de olika grupperna tillsammans med en styrelsemedlem.

Onsdag den 19/10 och torsdag 20/10: Studieresa för 3orna till Umeå.

Boden

En arbetsgrupp som arbetar med förberedelser inför vård- och omsorgscollegeveckan i Boden jobbar med att få en föreläsare samt att besöka högstadieskolorna för att marknadsföra vård- och omsorgscollege. Arbetsgivare kommer att finnas i Entergalleria några timmar på fredagen, där representanter för de olika verksamheterna ska beskriva vad arbetet inom vård- och omsorg innebär.

Boden ser 2016 som ett prövoår, då de är nyligen ceritifierade. 

Luleå

Se inbjudan.

En ”valstugan” kommer att finnas mitt i centrala Luleå under torsdagen och fredagen. Tanken är att den ska bemannas med olika verksamheter som kan berätta om sitt arbete. Representanter från styrelsen kommer också att ha olika pass där de finns i stugan.

De vänder sig till elever, medarbetare, chefer inom kommunen och landstinget. Vidare bjuder de in arbetsförmedlingen, utbildningsaktörer, fackliga parter – alla med ett gemensamt och brinnande intresse för vård-stöd och omsorgsbranschen.

Älvsbyn

Utbildningen Vård och omsorgsprogrammet tänker ordna en  gemensam inbjudan med arbetsgivare och fack under vecka 42:

Bjuda in till en träff " du som vill bli undersköterska", där Arbetsgivare och Kommunal informerar om behov och vi från utbildningen om "vägen dit" med kurser mm, samr en stund med frågor och dialog efteråt.
Medlearn är anlitad av Älvsbyns kommun att hålla  en utbilning för personalen inom omsorgen om funktionshindrade i  "Värdegrund", under hela tisdagen v 42. I samband med det ska eleverna från Medlearn göra en utställning (inte klart än vad det blir). Media kommer att bjudas in.
Vuxenutbildningen ska ha "träna inför högskoleprovet" under tre kvällar på gymnasiet. De ska även vara på AF och prata om arbetsförmedlingen och eventuellt kommer Hermods och berättar om sin distansutbildning. Naturligtvis pratas också om VO utbildning inom vux på AF.

Kalix

Se inbjudan för hela veckan. 

Arbetsliv och utbildning lyfter dessa dagar områden inom vård och omsorg på olika sätt. Vi finns under veckan på flera platser i Kalix för att uppmärksamma vård- och omsorg genom olika aktiviteter. Aktivitetsveckan är ett samarbete mellan VO-College, vård- och omsorgsprogrammet vid gymnasieskolan och komvux, Kalix sjukhus, socialförvaltningen vid Kalix kommun samt fackförbundet Kommunal. 

Sjuhärad

Sjuhärad är nyligen certifierade till VO-College och väljer att satsa mer på VO-Collegeveckan 2017. I år kommer det ligga vissa insatser riktade till rektorer på Vård- och omsorsutildningarna med koppling till APL, LIA och handedarutbildning. Insatsen är ett led i det ESF-arbete bedrivs i Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad – ”Collegesamverkan VG

Skåne

Ystad/Österlen

Yrkes DM final. Har föregåtts av uttagningstävlingar.

Landskrona/Svalöv

Information till grundskolor årskurs 8 Landskrona. Öppet hus vid daglig verksamhet Svalöv

Trelleborg/Vellinge/Svedala

Speeddateing med företrädare för vårdyrken och prova på mingel årskurs 9.Genomförs i de olika kommunerna. Arrangeras av med stöd av Studie- och yrkesvägledare.

Eslöv/Höör/Hörby

Prova på arrangemang för alla årskurs 8 elever hela veckan i Eslöv. Öppet hus i verksamheterna i Hörby – inbjudna åk 8. 

Malmö/Lund

Vårdmässa på Skånes universitetssjukhus – all  årskurs 8-9 bjuds in under två dagar. Representation från utbildare och verksamhet. Även öppet hus på skolorna i Lund.

Ängelholm/Örkelljunga/Båstad/Klippan

”Framtidssafari” i Båstad där ungdomar får veta mer om vården, en buss åker ut med elever från åk 8 och 9 i Örkelljunga och visar olika yrken, filmer ska göras från de olika verksamheterna inom vården och visas på skolor framöver.

Helsingborg

Event på Stortorget i Helsingborg 21/10 där det kommer finnas "prova" på aktiviteter, tävling etc. Det bjuds på choklad och kanelbulle till de ungdomar som deltar i någon av aktiviteterna. Dett kommer även finnas möjlighet att ta del av information om vårdutbildning och yrken.

Nordöstra Skåne

I Nordöstra Skåne kommer Östra-Göinge och vuxenutbildningen att åka runt i de olika kommundelarna och informera om vård och omsorgscollege och deras utbildning. De kommer att åka runt med bil och släp med utrustning så att personer kan prova på olika aktiviteter. I Hässleholm är planen att under fredagen kalla till en presskonferens och informera om införandet av VO-College i Nordöstra Skåne. I Osby kommer de som utbildas till språkombud att vara ute i verksamheterna och informera om VO-college och uppdraget som språkombud. Övriga kommuner och verksamheter kommer även att informera om införandet och vad vi framåt kommer att arbeta med inom vård, omsorg och skola i de olika kommunerna. Vi har skapat en verksamhets- och kommunikationsplan som verksamheterna informerar om i de verksamheter som de har ansvar för.

Stockholmsregionen

VOCSTHLM anordnar VOC-dagen den 18 oktober. Under förmiddagen bjuds samtliga elever i åk 3 in från de certifierade skolorna till att delta på en gemensam aktivitet, där branschrepresentanter bjudits in från akutsjukvården, äldreomsorgen och socialtjänstens område för att berätta om förväntningar på elever från Vård- och omsorgsprogrammet/VO-College när de går in i arbete.  Därefter kommer elever, lärare och branschrepresentanter att manifestera på Stockholms gator mellan kl. 11-12.

Mer infor finns här! 

Södra Norrland

Södra Norrland/lokala styrgruppen i Ånge kommer att i Ljungaverks Folketshus den 18/10 och 19/10 kl 09.00 -15.00  arrangera upplevelseverkstäder. Samtliga elever i klass 8 o 9  i Ånge kommun deltar i upplevelseverkstäder. Det innebär att Ånge kommun har bokat buss för möjliggöra upplevelseverkstäderna. 

Dagen kommer att innehålla 4-5 stationer:

Förflyttningsteknik. Prova hjälpmedel
Räddningstjänst .Vad finns i en ambulans
Vård och omsorgsprogrammet. Prova tekniska hjälpmedel
Taktilmassage. Prova att göra taktilmassage på sin kamrat
Möte med ambassadörer och årets handledare i Ånge

Syftet är att locka ungdomar att söka vård och omsorgsprogrammet och arbete i vård och omsorg

Uppland

Regionalt för Uppsala län finns en tanke att ha fokus på att via de sociala kanalerna sprida goda exempel från studerande och anställda. Framför allt med hjälp av Facebooksidan ”Vård- och omsorgscollege Uppland” men också via VO-College Upplands hemsida och Instagram: vocollegeuppland

Syftet är att marknadsföra VO-College i Uppsala län och bidra till att göra arbetet inom vård och omsorg synligt och attraktivt, och visa på utbildningarnas olika möjligheter.

De prioriterade målgrupperna för marknadsföring under  VO-College veckan är:

Föräldrar till ungdomar som står inför val av gymnasieutbildning
Elever i grundskolan som står inför val av gymnasieutbildning

Det övergripande målet för marknadsföring under veckan är att visa karriärsvägar på arbetsplatserna och utbildningens mångfald

Strategier

Lyfta goda exempel
Att belysa olika exempel på yrken inom vård och omsorg med hjälp av goda ambassadörer
Att belysa vård och omsorgsutbildningarnas mångfald

Västerbotten

Norsjö gymnasium kommer att ha öppet hus den 20/10. Se bifogad fil. Eleverna kommer att informera om hälsa och olika kulturer och ta upp hur man ska söka till vård- och omsorgsprogrammet till våren-17. Informationen är till vuxenelever. Även lokaltidningen är inbjuden.

Örebro

Örebro anordnar ett spridningsseminarium för den del av ESF-projektet som genomfördes av VO-College Örebro, på temat "Män och normer inom vård och omsorg" den 17/10. Mer info finns här! 

På fredagen den 21/10 kommer den regionalt nominerade ”Årets handledare 2016 Örebro län”, Kirsi Jancon, att bjudas in till regionalt styrgruppsmöte för att uppmärksammas o firas, samt bjudas på lunch.