VO-Collegeveckan 2015

Det här hände under VO-Collegeveckan 2015 runt om i landet

Länkar

Inspirationsdag i Halland

Kunskapslyft för Stockholm-Mälarregionen

Upplevelseverkstad i Halmstad

Full aktivitet i Kalix

Taserudsgymnasiet i Arvika

Kommunalarbetaren skriver om VO-Collegeveckan

Fyrbodal

Fyrbodal har nyligen ansökt om att bilda ett regionalt VO-College. Under veckan ägnar sig styrgruppen åt att informera om VO-College vid möten där de deltar.

Gävleborg

VO-College Gävleborg ordnar en regional konferens på temat integration. Milad Mohammadi årets talare 2014 utmanar dig att se möjligheterna i våra olikheter för att skapa ett hållbart samhälle. På programmet finns också integration och mångkulturella frågor utifrån forskning, Hudiksvallsmodellen – en kvalitetsäkrad integrering i vård och omsorg, visning av Högskolan Gävles högteknologiska metodprövningsrum och fokusområden 2015/2016.  

Göteborgsregionen

VO-College Göteborgsregionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs stad ställer ut på Gymnasiemässan. Representanter från lokala college och arbetsgivare informerar om yrken och utvecklingsmöjligheter inom branschen.

Halland

Inspirationsdag för elever på ungdoms- och vuxengymnasiet i Falkenberg och Varberg. Föreläsning om donation av organ, workshops om teknik i vård och omsorg, minimässa och speeddating med arbetsgivare.

Upplevelseverkstad - Elever i årskurs 8 får prova på och delta i arbetsmoment och situationer inom vård och omsorg. De får uppleva hur det är på en arbetsplats, en rolig och skapande dag för eleverna med syfte att väcka nyfikenhet på utbildning och jobb inom vård och omsorg.

Höglandet

Utställning i skyltfönster och cafeteria - Kommunal och Region Jönköpings län har en gemensam utställning i ett centralt skyltfönster på Höglandssjukhuset och information i sjukhusets cafeteria kring VO-College och yrkesutveckling.

Esther-dag - Gymnasieskolorna Aleholm och Njudungsgymnasiet bjuder in till en dag om förbättringsarbete inom vård och omsorg.

Killkväll, föreläsning för elever och besök i högstadier

Njudungsgymnasiet erbjuder en föreläsning för elever där en yrkesrollspanel med personal i verksamheter medverkar. Anordnar en killkväll och gör ett heldagsbesök på högstadier.

Jämtland

Kompetensforum - Bättre matchning på arbetsmarknaden

Dialog – Hur svårt kan det vara? Vad gör vi och hur kan vi bli bättre på att prata med varandra om hur vi jobbar med matchning på regionens arbetsmarknad. Arbetsmarknadens parter, utbildare samt studie- och yrkesvägledare är välkomna till en dag om nya möjligheter att utveckla arbetsmarknaden i Jämtland Härjedalen.

Kalmar

Information och förankring regionalt - Kalmar är inne i en certifieringsprocess och lämnar snart in sin ansökan om att bli ett regionalt VO-College. Under veckan informerar de sina samverkansorganisationer om arbetet och bjuder in till presskonferens för att presenterar visionen och de regionala målen.

Skaraborg

Forskarfrukost – Utvärderingsmonstret

VO-College södra Skaraborg bjuder in till föreläsning med Lena Lindgren. Vi lever i en utvärderingens tidevarv, där allt som görs inom den offentliga sektorn ska dokumenteras, granska och inspekteras i en omfattning som ingen förut skådat. Utvärdering sägs göra offentliga verksamheter bättre, mer effektiva och resursinriktade. Men ska utvärdering självklart ses som en god aktivitet? Föreläsare Lena Lindgren, fil doktorand i statsvetenskap, docent i förvaltning och universitetslektor vid Göteborgs Universitet.

Region Stockholm

VO-Collegedagen - Information om VO-College, Vård- och omsorgsprogrammet och branschen. Förmiddagen riktar sig till studie- och yrkesvägledare och ungdomar i årskurs 9. Eftermiddagen riktar sig till branschrepresentanter, politiker, fackförbund, organisationer samt utbildningsaktörer. På eftermiddagen även info om teknikens roll i vård och omsorg, goda exempel från Haninge samt paneldiskussion med fokus på utbildning, matchning och kompetensförsörjning inom region Stockholm.

Södra Norrland

Arbetsgivare och fackliga organisationer inom vård och omsorg bjuds in till ett dialogmöte om samverkan, yrkesintroduktionsanställningar och handledarskap.

Upplevelseverkstad för elever i årskurs 8 som får prova på och delta i arbetsmoment och situationer inom vård och omsorg. De får uppleva hur det är på en arbetsplats, en rolig och skapande dag för eleverna med syfte att väcka nyfikenhet på utbildning och jobb inom vård och omsorg.

Skåne

Event och utställningar i Väla centrum - VO-College i Helsingborg och Båstad/Klippan/Ängelholm/Örkelljunga vänder sig till elever i årskurs 9 genom att visa upp Vård- och omsorgsprogrammet och yrken inom vård och omsorg I Väla centrum, ett av Sveriges största köpcentrum. Där får de träffa arbetsgivare, Kommunal och utbildare samt möta elever från Vård- och omsorgsprogrammet. Eleverna spelar upp vårdscenarier och har lektioner live. Praktiska övningar med ambulans på plats, man kan testa Hjärt-lungräddning samt prova på att sticka på attrapper i en ”stickverkstad”.

Västerbotten

Hälsa och salutogent arbetssätt - VO-College Skellefteå-Umeå bjuder in grundskolans studie och yrkesvägledare till en fortbildningsdag om VO-College och yrkesrollen. Skellefteå kommun bjuder även in lärare och studie- och yrkesvägledare till seminarier om vad som är aktuellt inom metodik och pedagogiska arbetssätt i verksamheterna.

Information om landstingets verksamheter - Landstinget bjuder in studie- och yrkesvägledare från grundskolan, lärare från gymnasiet och vuxenutbildningarna samt undersköterskor från verksamheten för information om landstingets verksamheter och behov av kompetens.

Örnsköldsviks yrkesshow - Elever från Vård- och omsorgsprogrammet visar sina kunskaper tillsammans med andra yrken vid Örnsköldsviks yrkesshow.

VO-College hos Arbetsförmedlingen - Vuxenutbildningen besöker Arbetsförmedlingen en dag för att informera om VO-College och undersköterskeyrket – visar praktiska övningar.

Yrkesdagen för vård och omsorg - Elever i årskurs 9 bjuds in till Yrkesdagen för vård och omsorg. Yrkesverksamma och elever från Vård- och ungdomsprogrammets årkurs 2 berättar om sina val av utbildning och yrke.

Elever mäter blodtrycket - Elever från Vård- och omsorgsprogrammet i Vilhelmina tar blodtrycket på personer som besöker Folkets hus.

Uppland, Sörmland, Västmanland, Örebro län och Stockholm

Bättre yrkesutbildning i Stockholm-Mälardalsregionen!

VO-College Uppland, Sörmland, Västmanland, Örebro län och Stockholm tillsammans med Mälardalsrådet bjuder in till konferens om yrkesutbildningar och den lokala regionala arbetsmarknaden. Konferensen riktar sig till beslutsfattare och ansvariga myndigheter på nationell och regional nivå för att diskutera utmaningar och möjligheter som yrkesutbildningar står inför. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadazialic medverkar och berättar om regeringens ambitioner och prioriteringar. Utifrån de nationella förutsättningarna lyfts åtgärder och prioriteringar som behöver göras lokalt och regionalt inom yrkesutbildningar för ökad kvalité, attraktivitet och genom bättre samverkan regionalt.

Västerbotten

Norsjö gymnasium kommer att ha öppet hus den 20/10. Se bifogad fil. Eleverna kommer att informera om hälsa och olika kulturer och ta upp hur man ska söka till vård- och omsorgsprogrammet till våren-17. Informationen är till vuxenelever. Även lokaltidningen är inbjuden.

Örebro län

Workshop om APL - APL-samordnare i Örebro län bjuds in till workshop med inriktning på nuläge inom APL-området.