Västra Mälardalen

Certifierat sedan 25 juni 2009
Region: 

Vård- och omsorgscollege Västra Mälardalen är ett samarbete mellan kommunerna i Arboga, Kungsör och Köping samt Region Västmanland. Samarbetsformerna innefattar även samverkan med bland annat Mälardalens Högskola.

Arbetsgivare

  • Köpings kommun
  • Kungsörs kommun
  • Arboga kommun
  • Region Västmanland

Utbildare och skolor

  • Ullvigymnasiet ungdomsgymnasium – Köping
  • Kompetenscenter vuxenutbildning – Köping
  • Kunskapsporten vuxenutbildning – Kungsör
  • Högskolecentrum/komvux vuxenutbildning – Arboga