Varningsmeddelande

Diplomverktyget har stängts ner. Läs mer här: https://www.vo-college.se/gamla-diplomverktyget-har-stangts-ner

Utbildningar för både ungdom och vuxen

Du kan gå en utbildning inom ett Vård- och omsorgscollege både som ungdom och som vuxen. Vård- och omsorgscollege finns nästan övera allt i hela Sverige! Här hittar du ditt närmaste college och vilka utbildningar de kan erbjuda.

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet är en treårig gymnasieutbildning som leder till en yrkesexamen. Efter vård- och omsorgsprogrammet kan du gå direkt ut i arbetslivet, eller välja att studera vidare på yrkeshögskola, universitet eller högskola.

Läs mer om Vård- och omsorgsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är en treårig gymnasieutbildning som leder till en yrkesexamen. För att din utbildning ska vara en del av Vård- och omsorgscollege och för att du ska kunna få diplom, behöver du läsa inriktningen Socialt arbete, med yrkesutgång mot funktionshinderområdet. Som programfördjupning behöver du även läsa kursen Grundläggande vård och omsorg, samt Specialpedagogik 1 och 2. Efter barn- och fritidsprogrammet kan du gå direkt ut i arbetslivet, eller välja att studera vidare på universitet eller högskola. 

Läs mer om Barn- och fritidsprogrammet

Vuxenutbildning

På vuxenutbildningen kan du läsa 1500 poäng från Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet och få en fullständig utbildning som gör att du kan få diplom från Vård- och omsorgscollege och gå direkt ut i arbetslivet eller studera vidare. 

Läs mer om vuxenutbildning.

Vårdbiträdesutbildning 

Det även möjligheten att läsa 800 poäng från vård- och omsorgsprogrammet och få ett intyg om genomförd vårdbiträdesutbildning. De kurser som ska ingå i vårdbiträdesutbildningen är: Hälsopedagogik, Medicin 1, Etik och människans livsvillkor, Psykiatri 1, Psykologi 1, Specialpedagogik 1 och Vård- och omsorgsarbete 1.

Yrkeshögskola

Yrkeshögskolan är eftergymnasiala utbildningar som leder till jobb inom bl.a. vård och omsorg. Det finns flera yrkeshögskoleutbildningar som ingår i Vård- och omsorgscollege i olika delar i landet. Under fliken "Regioner" kan du läsa dig till vilka utbildningar som finns närmast dig. Observera att många av utbildningar går att läsa även på distans.

Förslag till nationellt likvärdigt innehåll i YH-utbidling inom äldreomsorgen

I början av december 2020 godkände Vård- och omsorgscollege styrelse ett förslag till innehåll i nationellt likvärdig yrkeshögskoleutbildning till Undersköterska med specialistkompetens inom äldreomsorgen. Förslaget som omfattar 200 YH-poäng är skickat till Myndigheten för yrkeshögskolan.

Förslaget som är sänt till Myndigheten för yrkeshögskolan hittar du under bifogade fler längre upp på sidan.

Länk till nyhet om förslaget

Läs mer om Yrkeshögskolan

Länk till Yrkeshögskola