SYV/Vårdnadshavare/Arbetsförmedling

Här hittar du tips och idéer för att rikta information till studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedling och föräldrar/vårdnadshavare som på olika sätt är vidarekommunikatörer till den primära målgruppen: blivande elever, nuvarande elever och medarbetare. 

Aktiviteter: