Varningsmeddelande

Diplomverktyget har stängts ner. Läs mer här: https://www.vo-college.se/gamla-diplomverktyget-har-stangts-ner

Stockholm Nordväst

Certifierat sedan 12 augusti 2013

Allmänt om Vård- och omsorgscollege 

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på nationell, regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård- och omsorgsområdet. Konceptet VO-College bygger på ett arbete och samarbete utifrån regionala och lokala förutsättningar. Efter avslutad utbildning får eleverna ett diplom, som visar att de har genomgått en kvalitetssäkrad utbildning. 

I VO-College Nordväst samverkar Solna stad (Äldre- och omsorgsförvaltningen), Region Stockholm, AB Solom, Humaniora, Temabo, Vardaga, Danderyds geriatriken, Högskoleråd VO-College Stockholmsregionen, fackförbundet kommunal och våra certifierade skolor.

Certifierade skolor 

Gymnasieskolor

Komvux

Yrkeshögskola

Lokal styrgrupp

Lokal styrgrupp leder arbetet i VO-College Nordväst och består av representanter från utbildning, arbetsgivare inom vård- och omsorg och fackförbundet kommunal. Lokal styrgrupp är länken till Stockholms läns regionala styrgrupp. Styrgruppen ansvarar för att:

 • Leda arbetet utifrån regional vision och regionalt uppställda mål samt utifrån lokala mål
 • Inventera och analysera det lokala behovet av personal- och kompetensförsörjning
 • Anpassa utbildningar efter verksamheternas behov
 • Lyfta frågor från lokal till regional nivå (via ordförande)
 • Följa upp och utvärdera målen och kvalitetskriterierna årligen inför den regionala verksamhetsuppföljningen
 • Kommunicera resultatet till den regionala styrgruppen
 • Ansvara för marknadsföring internt och externt
 • Vara vidarekommunikatörer till de olika nivåerna i verksamheterna (exempelvis inbjudningar, enkäter och övrig informationsspridning)
 • Bedriva omvärldsbevakning
 • Implementera och genomföra nationella riktlinjer
 • Lokal styrgrupp har mandat att fatta beslut gällande lokala mål, anpassning av utbildningar inom samverkan samt godkännande av anslutande utbildningsanordnare och vid ett ev. nekande beslut redogöra motiveringen till regional styrgrupp