Varningsmeddelande

Diplomverktyget har stängts ner. Läs mer här: https://www.vo-college.se/gamla-diplomverktyget-har-stangts-ner

Stockholmsregionen

Certifierat sedan 10 mars 2010

Vård- och omsorgscollege Stockholmsregionen är en kvalitetssäkrad samverkan mellan utbildning, arbetsliv och fackförbundet kommunal och en viktig regional aktör där vi verkar för höjd kvalitetét  av vård- och omsorgsutbildningar och stärkt kompetensförsörjning inom regionen. Tillsammans utbildar vi framtidens vård- och omsorgsproffs!

Regionala mål 2021-2026

Att genom samverkan verka som regional stödstruktur med fokus på:

 • Arbetsplatslärande
 • Handledarutbildning
 • Validering
 • Språkstöd genom konceptet Språkombud
 • Ökad attraktion

I Stockholms län samverkar:

Samverkande parter inom lokalt VO-College

VO-College Stockholm NordvästSolna stad (Äldre- och omsorgsförvaltningen), Region Stockholm, AB Solom, Humaniora, Temabo, Vardaga, Danderyds geriatriken, Högskoleråd VO-College Stockholmsregionen, fackförbundet kommunal och våra certifierade skolor.

VO-College Stockholms stad: Stockholm stad (Utbildnings-, Arbetsmarknads- och Äldreförvaltningen), Region Stockholm, Bromma äldreförvaltning, Vardaga, Aleris, Ambea, Danvikshem, Stockholms borgerskap, Högskoleråd VO-College Stockholmsregionen, fackförbundet kommunal och våra certifierade skolor

VO-College Stockholm SydBotkyrka kommun (Vård- och omsorgsförvaltningen samt Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen), Region Stockholm, Högskoleråd VO-College Stockholmsregionen, fackförbundet kommunal och våra certifierade skolor. 

VO-College Stockholm Väst: Sigtuna kommun (Äldre- och omsorgsförvaltning, Utbildning och arbetsmarknadsförvaltningen), Region Stockholm, Högskoleråd VO-College Stockholmsregionen, fackförbundet kommunal och våra certifierade skolor. 

VO-College Stockholm Öst: Haninge kommun (Äldre- och omsorgsförvaltningen samt Utbildningsförvaltningen), Region Stockholm, Haninge närsjukhus, Noga Omsorg, Vadraga, Baldersro, HSB, Lovisa Gården,  Högskoleråd VO-College Stockholmsregionen, fackförbundet kommunal och våra certifierade skolor.

Certifierade utbildningar

Inom samverkan erbjuds certifierade utbildningar inom gymnasieal, kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskola. Efter avslutad utbildning får eleverna ett diplom, som visar att de har genomgått en kvalitetssäkrad utbildning. 

Certifierade utbildningsanordnare 

Gymnasieutbildning

Arlanda gymnasiet (Sigtuna)

Drottning Blankas Gymnasieskola Södra (Stockholm stad)

Fredrika Bremergymnasiet (Haninge)

Kungsholmens västra gymnasium (Stockholm stad)

Vård- och omsorgsgymnasiet (Sollentuna)

Tullinge gymnasium (Botkyrka)

Vuxenutbildning 

Campus Åsö vux (Stockholm stad)

CentrumVux (Haninge)

C3L (Tyresö)

KompetensUtvecklingsInstitutet (Stockholm stad)

Lernia (Skärholmen)

MedLearn Flemingsberg (Huddinge)

MedLearn Täby (Täby)

MoA Lärcentrum Älvsjö (Stockholm stad)

MoA Lärcentrum Solna (Solna stad)

MoA Lärcentrum Hudinge (Huddinge)

Yrkeshögskoleutbildning

Consensum Yrkeshögskola (Sollentuna)

Frans Schartaus Handelsinstitut (Stockholms stad)

KompetensUtvecklingsInstitutet (Stockholm stad)

Regional styrgrupp

Regional styrgrupp har det övergripande och strategiska ansvaret för kvalitativt utvecklingsarbete av utbildning inom VO-College Stockholms län. Inom samverkan drivs omvärldsbevakning, visionsarbete och opinionsbildning kring frågor om vård och omsorg. Styrgruppen ansvarar för att:

 • Leda arbetet inom VO-College Stockholmsregionen utifrån beslutad vision och uppställda mål
 • Planera utifrån inventeringar och analyser av personal- och kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg och planera för insatser
 • Följa utvecklingen inom vårds- och omsorgsområdet så att utbildningen anpassas till gällande krav och behov
 • Ansvara för uppföljning av lokala VO-College
 • Årligen göra en regional verksamhetsuppföljning och självskattning utifrån de nationellt satta kvalitetskriterierna samt gällande vision och mål för VO-College Stockholm
 • Ansvara för återcertifiering när det är aktuellt
 • Vara länken mellan nationell och lokal nivå
 • Verka för att de nationella riktlinjerna implementeras och genomförs lokalt
 • Leda arbetet med regionala stödstrukturer

Lokala styrgrupper

En eller flera kommuner och utbildningsanordnare ingår i ett lokalt college och drivs av en lokal styrgrupp. Ledamöter i lokala styrgrupper ansvar och uppdrag omfattar: 

 • Leder arbetet utifrån regional vision och regionalt uppställda mål samt utifrån lokala mål
 • Inventera och analysera det lokala behovet av personal- och kompetensförsörjning
 • Anpassa utbildningar efter verksamheternas behov
 • Lyfta frågor från lokal till regional nivå (via ordförande)
 • Följa upp och utvärdera målen och kvalitetskriterierna årligen inför den regionala verksamhetsuppföljningen
 • Kommunicera resultatet till den regionala styrgruppen
 • Ansvara för marknadsföring internt och externt
 • Vara vidarekommunikatörer till de olika nivåerna i verksamheterna (exempelvis inbjudningar, enkäter och övrig informationsspridning)
 • Bedriva omvärldsbevakning
 • Implementera och genomföra nationella riktlinjer
 • Lokal styrgrupp har mandat att fatta beslut gällande lokala mål, anpassning av utbildningar inom samverkan samt godkännande av anslutande utbildningsanordnare och vid ett ev. nekande beslut redogöra motiveringen till regional styrgrupp

Regional processledare

Regional processledare leder, utvecklar och samordnar det regionala arbetet på uppdrag av regional styrgrupp och är länken mellan nationell, regional och lokal nivå. Regional processledare håller även kontakten med andra regionala college.

Aisha Amin 08-508 380 73 [email protected]