Stockholmsregionen

Certifierat sedan 10 mars 2010

Vård- och omsorgscollege Stockholmsregionen är en kvalitetssäkrad samverkan mellan utbildning, arbetsliv och fackförbundet kommunal och en viktig regional aktör där vi verkar för höjd kvalitetét  av vård- och omsorgsutbildningar och stärkt kompetensförsörjning inom regionen. Tillsammans utbildar vi framtidens vård- och omsorgsproffs!

I Stockholms län samverkar:

Samverkande parter inom lokalt VO-College

VO-College Stockholms stad: Stockholm stad (Utbildnings-, Arbetsmarknads- och Äldreförvaltningen), Region Stockholm, Bromma äldreförvaltning, Vardaga, Aleris, Ambea, Danvikshem, Stockholms borgerskap, Högskoleråd VO-College Stockholmsregionen, fackförbundet kommunal och våra certifierade skolor

VO-College NordvästSolna stad (Äldre- och omsorgsförvaltningen), Region Stockholm, AB Solom, Humaniora, Temabo, Vardaga, Danderyds geriatriken, Högskoleråd VO-College Stockholmsregionen, fackförbundet kommunal och våra certifierade skolor.

VO-College SydBotkyrka kommun (Vård- och omsorgsförvaltningen samt Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen), Region Stockholm, Högskoleråd VO-College Stockholmsregionen, fackförbundet kommunal och våra certifierade skolor. 

VO-College Öst: Haninge kommun (Äldre- och omsorgsförvaltningen samt Utbildningsförvaltningen), Region Stockholm, Haninge närsjukhus, Noga Omsorg, Vadraga, Baldersro, HSB, Lovisa Gården,  Högskoleråd VO-College Stockholmsregionen, fackförbundet kommunal och våra certifierade skolor.

Certifierade utbildningar

Inom samverkan erbjuds certifierade utbildningar inom gymnasieal, kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskola. Efter avslutad utbildning får eleverna ett diplom, som visar att de har genomgått en kvalitetssäkrad utbildning. 

Certifierade utbildningsanordnare 

Gymnasieutbildning

Arlanda gymnasiet (Sigtuna)

Consensum gymnasium (Sollentuna)

Fredrika Bremergymnasiet (Haninge)

Kungsholmens västra gymnasium (Stockholm stad)

Drottning Blankas Gymnasieskola Södra (Stockholm stad)

Tullinge gymnasium (Botkyrka)

Vuxenutbildning 

CentrumVux (Haninge)

MoA Lärcentrum (Stockholm stad)

MoA Lärcentrum (Solna stad)

Campus Åsö vux (Stockholm stad)

KompetensUtvecklingsInstitutet (Stockholm stad)

Lernia (Skärholmen)

Yrkeshögskoleutbildning

Consensum Yrkeshögskola (Sollentuna)

Frans Schartaus Handelsinstitut (Stockholms stad)

KompetensUtvecklingsInstitutet (Stockholm stad)

Regional styrgrupp

Regional styrgrupp har det övergripande och strategiska ansvaret för kvalitativt utvecklingsarbete av utbildning inom VO-College Stockholms län. Inom samverkan drivs omvärldsbevakning, visionsarbete och opinionsbildning kring frågor om vård och omsorg. Styrgruppen ansvarar för att:

  • Leda arbetet inom VO-College Stockholmsregionen utifrån beslutad vision och uppställda mål
  • Planera utifrån inventeringar och analyser av personal- och kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg och planera för insatser
  • Följa utvecklingen inom vårds- och omsorgsområdet så att utbildningen anpassas till gällande krav och behov
  • Ansvara för uppföljning av lokala VO-College
  • Årligen göra en regional verksamhetsuppföljning och självskattning utifrån de nationellt satta kvalitetskriterierna samt gällande vision och mål för VO-College Stockholm
  • Ansvara för återcertifiering när det är aktuellt
  • Vara länken mellan nationell och lokal nivå
  • Verka för att de nationella riktlinjerna implementeras och genomförs lokalt
  • Leda arbetet med regionala stödstrukturer

Regional processledare

Aisha Amin 08-508 380 73 [email protected]