Språkutveckling på arbetsplats och i utbildning

Vi lär oss ett nytt språk framförallt genom att kommunicera med andra. Formell utbildning kan vara till stor hjälp, men är aldrig tillräcklig i sig själv. Vi utvecklar språklig kompetens genom att kommunicera i det verkliga livet. Den individuella utvecklingen beror på flera samverkande faktorer exempelvis motivation, fallenhet för språk, utbildningsbakgrund, kunskaper i andra språk, vilka möjligheter och vilket stöd som finns att tillgå osv.

Vård- och omsorgscollege arbetar med frågor kring språkutveckling genom konceptet språkombud och även en hemsida www.spraketpajobbet.se Med verktyg och tips vänder den sig till alla arbetsgivare som vill stötta medarbetarnas språkutveckling på svenska arbetsplatser.