Språkombud

Språkombud är medarbetare med uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling. Språkombuden arbetar med stöd av chefen för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande och för en bättre kommunikation. Det kan både handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning.

Varför utbilda språkombud?

Att arbeta med språkombud i en organisation ger möjligheter till språkutveckling på ett brett plan som leder till att språket stärks hos individer men också i en hel arbetsgrupp. Genom att medvetandegöra hur språket används kan man arbeta för en god kommunikation inom sin verksamhet samt för att alla medarbetares kompetens tillvaratas. Konceptet har utvecklats och prövats sedan 2009, bland annat inom projekten SpråkSam och ArbetSam som drivits i samverkan med arbetsplatser och Nationellt Centrum för svenska som andraspråk (Stockholms universitet) samt forskare på Södertörns högskola. Konceptet innefattar i nuläget en utbildning till språkombud, en utbildning till språkombudsutbildare, och en utbildning för chefer.

Namnet "Språkombud" är varumärkesskyddat och ägs av föreningen Vård- och omsorgscollege.

Vad ingår i uppdraget för språkombud?

  • Att ha ett särskilt ansvar för frågor om språkutveckling på arbetsplatsen
  • Att stötta kollegor i frågor som gäller språkutveckling, t. ex. vid dokumentation, telefonsamtal med mera
  • Att tillsammans med chefen arbeta för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande
  • Att använda olika verktyg för att säkerställa att informationen uppfattas av alla medarbetare

Vad säger andra som har satsat på språkombud?

"Jag vågar anställa dem som har rätt kompetens men kanske inte har språket fullt ut. Vi har nu verktyg för att kunna arbeta för en språkutvecklande arbetsplats." /Chef inom LSS i Botkyrka

"Nu kan vi prata öppet om att bättre svenska behövs för att vi ska fullgöra vårt uppdrag. För mig som chef har det blivit enklare att leda arbetet." /Enhetschef på ett servicehus

 

 

____________________________________________________

Språkombud

Utbildning till språkombud

Webbdelar och material

Utbildning till språkombudsutbildare

Info till chefer

Info till regionala VO-College

Filmer

Stödmaterial. Beställning av handboken Lyft språket på jobbet!