Varningsmeddelande

Diplomverktyget har stängts ner. Läs mer här: https://www.vo-college.se/gamla-diplomverktyget-har-stangts-ner

Skåne

Certifierat sedan 1 juni 2008

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en förening för samarbete mellan arbetsgivare, utbildningsaktörer och fackliga organisationer inom den privata och offentliga vården och omsorgen. Tillsammans arbetar vi för att ge elever och studerande en modern utbildning som leder till anställningsbarhet och karriärmöjligheter. I Skåne är 30 av länets 33 kommuner anslutna till VO-College Skåne. 

Varför finns Vård- och omsorgscollege Skåne?

Arbetsgivaren får tillräckligt med personal med adekvat, behovsanpassad utbildning som är kvalitetssäkrad. Den studerande får en modern och attraktiv utbildning med kvalitet som ger anställningsbarhet samt en god grund för vidare studier.

Utbildarna får större efterfrågan på utbildningarna och större samordningsvinster genom samverkan med andra utbildningsamordnare samt garanterade praktikplatser med kompetenta handledare. Redan anställda inom yrkesområdet hittar olika möjligheter till kompetensutveckling. Vård- och omsorgstagaren får en god omvårdnad med hög kvalitet.

Vår region heter VO-College Skåne och består av följande lokala VO-College:

 • Eslöv/Höör/ Hörby
 • Trelleborg/Vellinge/Svedala
 • Ystad/Österlen
 • Landskrona/Svalöv
 • Nordöstra Skåne
 • Helsingborg/Höganäs/Åstorp/Bjuv
 • Ängelholm/Örkelljunga/Båstad/Klippan
 • Malmö/Lund/Lomma

VO-College Skånes övergripande mål och vision

För att kunna erbjuda Skånes medborgare en vård och omsorg i världsklass arbetar vi med tre övergripande mål för att kunna rekrytera, behålla och utveckla medarbetare.  

 • Mål 1: Vi attraherar studerande och medarbetare
 • Mål 2: Vi har medarbetare med rätt kompetens
 • Mål 3: Vi erbjuder de bästa utbildningarna

”VO-College Skåne är den självklara arenan för samverkan i personal- och kompetensförsörjningsfrågor för att kunna erbjuda Skånes medborgare en vård och omsorg i världsklass.”

Prioriterade områden inom VO-College Skåne

 • Regional kvalitetssäkrad handledarutbildning
 • Gemensam marknadsföring
 • Gemensamt/likvärdigt valideringsförfarande
 • Öka attraktiviteten inom vård- och omsorgssektorn
 • Karriärvägar och nuläges-/framtidsanalys

Medverkande parter

I Skånes regionala organisation samverkar kommunerna i Malmö, Lund, Lomma, Svedala, Vellinge, Trelleborg, Eslöv, Höör, Hörby, Landskrona, Svalöv, Helsingborg, Höganäs, Bjuv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga, Klippan, Båstad, Ystad, Skurup, Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Bromölla, Östra Göinge och Perstorp med Region Skåne, Malmö Universitet, Kommunal, Arbetsförmedlingen och privata vårdgivare. 

Utbildningar

Regional styrgrupp

En regional styrgrupp har det övergripande ansvaret för verksamheten i Vård- och omsorgscollege Skåne. Styrgruppen träffas var sjätte vecka. 

Ordförande

Annika Andersson

Regional processledare

Susanne Rosenström

Biträdande regional processledare 

Katrin Rongby