Varningsmeddelande

Diplomverktyget har stängts ner. Läs mer här: https://www.vo-college.se/gamla-diplomverktyget-har-stangts-ner

Sjuhärad

Certifierat sedan 5 augusti 2016

I VO-College Sjuhärad samarbetar sex kommuner (socialtjänstens verksamheter, utbildningsanordnare från ungdomsgymnasiet respektive vuxenutbildningen) med Västra Götalandsregionens primär-/och specialistvård, fackförbundet Kommunal, Högskolan i Borås och Arbetsförmedlingen.

Region Sjuhärad har två lokala VO-College:
- BoBo: Omfattar Borås och Bollebygds kommuner
- MUST: Omfattar Mark, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo kommuner.
Arbetet på lokal nivå sker via de lokala styrgrupperna.

Medverkande parter

Västra Götalandsregionen, kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn, fackförbundet Kommunal, Högskolan Borås och Arbetsförmedlingen. 

Regional styrgrupp

En regional styrgrupp har det övergripande ansvaret för samarbetet i Sjuhärad.