Varningsmeddelande

Diplomverktyget har stängts ner. Läs mer här: https://www.vo-college.se/gamla-diplomverktyget-har-stangts-ner

Östergötland

Certifierat sedan 12 november 2008

Välkommen till Vård- och omsorgscollege i Östergötland!

Vård och omsorgscollege är en förening som finns lokalt, regionalt och nationellt. Medlem blir man genom certifiering och målet är att skapa kvalitativa, attraktiva och konkurrenskraftiga utbildningar och arbetsplatser inom vård och omsorgssektorn för att möta framtidens kompetensförsörjningsbehov.

Om oss

Östergötlands regionala VO-C består av fyra lokala college, Linköping-Åtvidaberg (Centrala), Motala (Västra), Kinda (Södra) och Norrköping-Söderköping-Valdemarsvik (Östra). Arbete styrs av stadgar samt ett regionalt samverkansavtal. Syftet är att stärka och säkerställa fortsatt utvecklingsarbete på regional nivå utifrån regionala mål. Samverkansavtalet konkretiseras varje år i en verksamhetsplan med aktiviteter. 

Våra arbetsgivare

Arbetslivets parter

Våra utbildningar

  • Vård- och omsorgsprogrammet för ungdom och vuxna
  • YH Utbildningar

Utbildare och skolor

Regional styrgrupp

Den regionala styrgruppen har ett övergripande ansvar för verksamheterna och kvalitetsutvecklingen inom VO-College Östergötland.