Nyheter

 • 21apr2017

  Mötesplats Funktionshinder

 • 6apr2017

  Barn är barn - oavsett funktionsnedsättning

 • 1feb2017

  Webbaserad yrkesintroduktion för personal inom funktionshinderområdet

 • 4okt2016

  Brukarundersökningar via Pictostat

 • 20aug2016

  Fristående kurser inom LSS i Gävle

 • 9maj2016

  Yh-utbildning till Stödpedagog

 • 14apr2016

  Utmanande beteenden - Utmanande verksamheter

 • 22mar2016

  Det outsagda - "Sprid vår blogg!"

 • 12feb2016

  Möjlighet att söka medel för kunskapssatsningar inom äldre -och funktionshinderområdet

 • 1feb2016

  FKS Inspirationsdagar 14-15 april

Sidor