Nominering för årets Handledare 2022

torsdag, 16 juni 2022

Känner du en extra bra handledare? 

För att bli nominerad till Årets handledare ska personen vara utbildad på vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet utgång mot funktionshinder eller liknande utbildning. Handledaren ska också ha en handledarutbildning som är godkänd inom Vård- och omsorgscollege Skåne.


Alla kan nominera!
https://response.questback.com/kommunfrbundetskne/rs1xju4atu