Utbildning till handledare steg 3

torsdag, 20 januari 2022

Denna utbildning till handledare steg 3 möjliggör utveckling av handledarorganisation på arbetsplatserna. Utbildningens struktur och innehåll för steg 3 har godkänts av styrelsen för Vård- och omsorgscollege den 22 oktober 2015. Handledare steg 3 är en del av en regional stödstruktur, vilket innebär att Vård och omsorgscollege Skåne kommer fortsätta erbjuda stöd till handledare steg 3 genom årliga nätverksträffar. 

Utbildningen vänder sig till alla vård- och omsorgsverksamheter och förutsätter att chef som skickar medarbetare på utbildning har för avsikt att delta eftermiddagen dag 5 samt implementera rollen/funktionen i sin verksamhet efter avslutad utbildning. 

Läs mer och anmäl dig här: Utbildning till Handledare steg 3