MoA-Lärcentrum AB i Halmstad

måndag, 18 oktober 2021

 

Under våren 2021 startade MoA sitt samarbete med Halmstad kommun för att erbjuda Vård och omsorgsprogrammet. Det finns ett stort intresse att söka detta och när Halmstad Lärcentrum har fyllt sina platser finns det nu möjlighet att fler kan studera till undersköterska på detta sätt. Det pågår en grupp sedan april och nu i oktober startar nästa grupp. Två pedagoger arbetar på skolan och de kommer att vara aktiv del i vårt Lokala styrgrupp SYD.

Ansökan är godkänd från Regional Styrgrupp och vi planerar ett Certifieringsbesök från VO-College centralt.