VO-College tackar NKR för ett gott samarbete och önska lycka till i det fortsatta arbetet

onsdag, 29 september 2021

Nationella kompetensrådet har varit en del av Vård- och omsorgscollege arbete sedan 1 juli 2014. NKR är det enda separata nätverket inom VO-College. VO-College arbetar med kompetensförsörjning för hela den breda branschen i vård och omsorg, inklusive funktionshinderområdet. Efter sju år har nu VO-Colleges beslutat att avveckla sitt värdskap för NKR efter 2021. 

De viktiga frågorna om kompetens inom funktionshinderområdet kommer självklart fortsätta att ingå i VO-Colleges arbete med att säkra kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som är den största medlemsorganisationen i VO-College, har sedan några år tillbaka ett officiellt funktionshindernätverk, som arbetar för att stärka förutsättningarna för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Därmed har det nätverket också kompetensförsörjning som ett av sina fokusområden. Det innebär att kompetensfrågorna inom funktionshinderområdet kommer att finnas kvar både som en del av arbetet inom VO-College och i SKR:s nätverk.

En betraktelse över bakgrund och utveckling

NKR bildades 2010 och drevs av dåvarande ESF-projektet Carpe och Carpe 2. Inför att Carpe 2 skulle avslutas sista juni 2014 arbetade projektet för att hitta en ny värdorganisation. Flera alternativ diskuterades, bland annat olika organisationers möjlighet att ta över värdskapet eller att en region, ett kommun- eller kommunalförbund skulle ta ansvaret ett år i taget. Man resonerade också om att bilda en ideell förening.

Våren 2014 tog VO-College på sig att vara värd för NKR och har varit det sedan dess. Ett år senare, anställdes jag som utvecklingsledare vid VO-College kansli. Det gör att jag har haft möjligheten att följa arbetet och har en övergripande bild av NKR från idé och utveckling tills i dag.

Jag som var med och startade NKR i min förra roll som projektledare och chef vid dåvarande projekt Carpe, ser förstås vilken kraft som nätverket har haft. Det har bland annat varit en arena till nytta för andra, till exempel Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet med flera som genom NKR nått ut i landet med olika frågor. NKR har även varit till stor nytta som arena för lärande och erfarenhetsutbyte för nätverkets representanter och därmed för många fler i landets kommuner. Mycket utvecklingsarbete har förstås också spridits genom NKR. Göteborgsregionens arbete med titlar och kompetensnivåer, Carpes yrkeskrav som utvecklades innan Socialstyrelsens allmänna råd om kompetens fanns, har spridits via NKR. Att Stödpedagogutbildningen har nationellt likvärdigt innehåll är NKR:s förtjänst. Med mera…

Under året har två digitala nätverksträffar för NKR genomförts, en under våren och en under hösten. Höstens träff, som genomförs den 28 september, har temat ”Vilka möjligheter till kompetensutveckling finns inom funktionshinderområdet?”

Just möjlighetsperspektivet är något som genomsyrat arbetet i NKR. När förutsättningarna nu framöver förändras när det gäller värdskapet, pågår det en dialog mellan representanterna i NKR om fortsättningen efter 2021, olika möjligheter har diskuterats under året och diskussionen lär fortsätta. Det är nämligen inte ett avslut av NKR som nätverk det här handlar om, det är VO-College som av olika skäl inte längre kommer vara värd för NKR from 2022. Vad som händer därefter, är i skrivande stund inte klart men jag kommer så klart följa utvecklingen med spänning.

Carin Bergström
Utvecklingsledare VO-College kansli