Med språket som strategiskt verktyg

torsdag, 24 juni 2021

Med språket som strategiskt verktyg - guide till ett språkutvecklande arbetssätt för chefer, HR-personal och beslutsfattare

Den här guiden har kommit till som ett svar på frågor som allt oftare ställs av chefer och HR-personal inom både offentlig och privat sektor, och av tjänstemän och politiska beslutsfattare på kommunal, regional och statlig nivå. Frågorna handlar om vilka krav på kunskaper i svenska en arbetsgivare kan och bör ställa, och på vem ansvaret för språkutveckling ska vila. De handlar om vilken betydelse språket har för arbetslivet och samhället i stort, exempelvis för integration, jämlikhet och delaktighet. Och de handlar om kompetensförsörjning; om hur arbetsgivare ska klara framtida behov av personal, och våga rekrytera även från den grupp arbetssökande som behöver utveckla sin svenska.

Vår förhoppning är att guiden ska ge ett bra underlag för vidare diskussioner och beslut om att satsa på språket som strategiskt verktyg. Med fördjupad kunskap kan ni också mer effektivt organisera det språkutvecklande arbetet, antingen det gäller en arbetsplats, en större organisation eller kanske till och med en hel kommun eller region.

Trevlig läsning!