Frågor och svar om nya vård- och omsorgsprogrammet

torsdag, 15 april 2021

Det finns många funderingar kring det nya vård- och omsorgsprogrammet och hur en kan tänka kring kurserna. Några frågor och svar hittar du här. Vi fyller på listan vart efter frågorna kommer.

Diplom enligt nuvarande regler efter 1 juli 2021

Fråga - Kan vi utfärda diplom utifrån de nuvarande reglerna även efter 1 juli när de nya kurserna träder i kraft?

Svar - Ja, diplom kan utfärdas enligt nuvarande regler även efter 1 juli 2021.

Kombination av nya och gamla kurser

Fråga - Finns det möjlighet att ha en kombination av gamla och nya kurser för diplom?

Svar - Ja, elever som har en kombination av gamla och nya kurser får också diplom.

Kurser som bygger på varandra

Fråga - I den nya kursplanerna är många kurser delade i en 1:a och en 2:a. Hur ska vi tänka om en elev på komvux inte har godkänt betyg i exempelvis psykiatri 1. Kan eleven gå vidare till psykiatri 2?

Svar - Psykiatri 2, 100 poäng, bygger på kursen Psykiatri 1. Begreppet "bygger på" är mer en anvisning i hur en kan organisera utbildningen. Det finns inget juridiskt stöd för att hindra någon elev från att läsa till exempel Psykiatri 2 även om hen har F i Psykiatri 1.

Kurser som upphör 1 juli 2021

Fråga - Vilka kurser upphör 1 juli 2021?

Svar - De kurser som inte har förlängd tid till 1 juli 2022 utan upphör 1 juli 2021 är:

  • It i vård och omsorg – 100 poäng
  • Samhällsbaserad psykiatri – 100 poäng
  • Teknik i vård och omsorg – 100 poäng
  • Vård och omsorg vid demenssjukdom – 100 poäng
  • Äldres hälsa och livskvalitet – 200 poäng

Kurser som upphör 1 juli 2021 kan fullföljas om de är påbörjade före 30 juni 2021. Kurser som upphör 1 juli 2022 kan fullföljas om de är påbörjade före 30 juni 2022.

Fråga - Kursen Äldres hälsa och livskvalitet utgår 1 juli 2021. Vi har en grupp vuxenelever som började sina studier i januari -21. Enligt studieplanen ska de välja en fördjupningskurs på 200 poäng däribland Äldre hälsa och livskvalitet. Flera av eleverna har valt den och de ska i så fall påbörja kursen i januari -22.

Kan dessa elever slutföra sina studier enligt den studieplanen eller måste de välja någon av de andra 200 poängs kurserna, alternativt välja några kurser från nya vård- och omsorgsprogrammet?

Svar - Elever som i sin studieplanering har Äldres hälsa och livskvalitet – 200 poäng och har planerat att läsa den efter 1 juli 2021, måste byta ut den kursen mot andra kurser inom VO-programmet.

Vi föreslår att de byter till Gerontologi och geriatrik – 100 poäng plus någon annan ny kurs på 100 poäng inom de programgemensamma ämnena.

Fråga - Vi har en klass som började sin utbildning mot undersköterska i januari 2021 och kommer vara klara juni 2022. I studieplan ingår Vård och omsorg vid demenssjukdom under våren 2022 och det finns också valbara kurser där en kurs är Äldres hälsa och livskvalitet. Kurserna upphör 1 juli 2021 men ingår i studieplanen med start i januari 2022. Kan vi använda de kurserna i deras utbildningen?

Svar - Nej, ni kan inte använda kurserna Vård och omsorg vid demenssjukdom - 100 p och Äldres hälsa och livskvalitet - 200 p, efter den 1 juli i år. Vi rekommenderar att ni byter ut kurserna till Geriatrik och gerontologi - 100 p och Hälso-och sjukvård 1 och 2 - 200 poäng.

Fråga Finns det någon/några alternativa nya kurser att läsa för en elev som inte har betyg i medicin 2?  

Svar Medicin 2 kan bytas mot någon av de nya kurserna:

  • Gerontologi och geriatrik 100 p
  • Psykiatri 2, 100 p
  • Funktionsförmågafunktionsnedsättning 2, 100 p

Nya och gamla kurser som är likvärdiga

Fråga - En studerande som har betyg i Specialpedagogik 1 och 2. Behöver hon läsa de nya kurserna funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2.

Svar - En elev som har läst Specialpedagogik 1 och 2 behöver inte  läsa Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2.

Bortre gräns för påbörjade kurser

Fråga - Finns det någon bortre gräns för de kurser som är påbörjade före 30 juni 2021?  

Svar - Nej, det finns ingen bortre gräns.