Varningsmeddelande

Diplomverktyget har stängts ner. Läs mer här: https://www.vo-college.se/gamla-diplomverktyget-har-stangts-ner

Ändring av skollagen för komvux

fredag, 5 juni 2020

Riksdagen har beslutat om förändringar i skollagen för den kommunala vuxenutbildningen. Det övergripande målet ändras liksom prioriteringsordningen för antagning. Samt att särvux blir en del av komvux.

Prioriteringen ändras så att de som har störst behov av utbildning kommer i första hand. Det innebär personer som saknar en gymnasieutbildning men även arbetslösa och vuxna som behöver byta yrke.

Ändringar av komvux (UbU22)

  • Det övergripande målet för komvux ska kompletteras så att det framgår att utbildningen också ska vara en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och ge en bra grund för elevernas fortsatta utbildning.
  • Regeln för prioriteringar inom komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå ska ändras så att de personer som har störst behov av utbildning prioriteras. Det betyder att inte bara de som har minst utbildning ska prioriteras vid urval till utbildningen utan också till exempel arbetslösa och vuxna som behöver byta yrke.
  • Särskild utbildning för vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada (särvux) ska inte längre vara en egen skolform utan ska ingå i skolformen komvux och dessutom byta namn.
  • En förenklad betygsskala införs inom delar av komvux.
  • Ett komvuxarbete ska ersätta gymnasiearbetet för att göra reglerna för gymnasieexamen i komvux mer flexibla.

 

Lagändringarna träder i kraft

Lagändringarna börjar gälla vid olika tidpunkter.

  • De lagändringar som innebär att målet för komvux kompletteras och att särvux blir en del av komvux börjar gälla den 1 juli 2020.
  • De lagändringar som innebär en ny betygsskala i delar av komvux börjar gälla den 1 januari 2022.
  • Övriga lagändringar börjar gälla den 1 juli 2021.