Ändring i diplomregler och yrkespaketet för vuxenstuderande från 1 juli 2020

tisdag, 21 april 2020

Från den 1 juli 2020 kommer kursen vård och omsorg specialisering vara 100 poäng inom vuxenutbildningen. Kursen kommer ingå i det nationella yrkespaketet på 1500 poäng och Vård- och omsorgscollege diplom.

Kursen vård och omsorg specialisering har reviderats och poängen har utökats från 50 till 100. Den reviderade ämnesplanen får tillämpas inom vuxenutbildningen från och med den 1 juli 2020 och ersätter dagens 2 x 50 poäng vård och omsorg specialisering inom yrkespaketet på 1 500 poäng.

Gymnasiearbetet ingår i yrkesexamen

Gymnasiearbetet ingår i vuxenutbildningen om eleven läser mot en yrkesexamen, 2 400 poäng. När en elev läser mot yrkesexamen inom vård och omsorg kan gymnasiearbete ingå i diplomet på 1 500 poäng istället för vård och omsorg – specialisering 100 poäng.

Innehåll i kursen vård och omsorg specialisering

Undervisningen i kursen vård och omsorg specialisering 100 poäng, ska behandla följande centrala innehåll:

 • Bedömning av hälsotillstånd och förebyggande av ohälsa.
 • Bevarande eller förbättrande av funktionsförmåga.
 • Planering, genomförande och dokumentation av arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt.
 • Anpassning av den dagliga vården och omsorgen utifrån aktuellt hälsotillstånd.
 • Förebyggande av skador och olyckor för brukare, patienter och personal.
 • Etiska frågeställningar inom valt kunskapsområde.
 • Hygienrutiner vid vård- och omsorgsarbete.
 • Ergonomiska arbetsmetoder utifrån valt kunskapsområde.
 • Metoder för samtal och kommunikation med patienter, brukare och närstående inom valt kunskapsområde.
 • Samarbete med andra yrkesgrupper för ökad vård- och omsorgskvalitet inom valt kunskapsområde.
 • Analys och förslag på problemlösning i det systematiska kvalitetsarbetet inom valt kunskapsområde.
 • Lagar och andra bestämmelser som påverkar arbetet inom valt kunskapsområde.

Övergångsregler

I kommunal vuxenutbildning ska de nya bestämmelserna tillämpas på kurser som påbörjas efter den 30 juni 2020 enligt SKOLFS 2020:30

Har en elev tidigare läst kursen vård och omsorg specialisering 50 poäng x 2 alternativt gjort ett gymnasiearbete inom vård och omsorg kan det även framöver ingå i Vård- och omsorgscollege diplom på 1 500 poäng.