Validering vård och omsorg

måndag, 30 mars 2020

Vård- och omsorgscollege har beviljats medel för ännu ett nationellt ESF- projekt. Validering vård och omsorg som projektet heter startade sin analys- och planeringsfas 2 mars 2020 och pågår till 30 juni 2022. Vi ser projektet som en möjlighet att utveckla arbetet med validering utifrån VO-College valideringsmodell.

Projektet kommer fokusera på följande områden:

  • Uppföljning, revidering och vidareutveckling av det framtagna metodmaterialet för validering
  • Utveckling av en modul för valideringshandledare inom ramen för VO-College nationella handledarutbildning
  • Tydliggöra och utveckla regionala VO-College roll som stödstruktur för validering i vård och omsorg
  • Sist men inte minst kommer kompetensutveckling utifrån VO-College valideringsmodell (riktlinjer och metodmaterial) erbjudas yrkesverksamma inom validering i regionala och lokala VO-College

Mer info om projektet och vilka möjligheter som finns för regionala och lokala VO-College kommer framöver. Nu pågår dialog med ESF-rådet om tidplan för arbetet utifrån den rådande situationen med Covid 19.