Resultat av Fokus Yrkesutbildning VO

måndag, 30 mars 2020

Det nationella ESF-finansierade projektet Fokus Yrkesutbildning VO är på väg mot avslut. Nu handlar det om att fortsätta arbetet med projektets resultat så att de ger effekter i VO-College.

Projektet som pågått sedan september 2017 avslutas den 30 april 2020. Projektet förlängdes inom ramen för befintlig budget. Det gjorde det möjligt för Olga Orrit, som är delprojektledare för Språk- och kommunikationskompetens, att besöka många VO-College under 2019. Under förlängningen har regionala VO-College också tagit del av projektets resultat i form av föreläsningar, workshops med mera. 

Verktygslåda

Metodstöd och verktyg som tagits fram finns i en verktygslåda

Språkutvecklande handledning

Utbildingen till handledare har fått en ny modul för pråkutvecklande handledning. Syftet med modulen är att skapa en förståelse för hur kulturell bakgrund påverkar kommunikationen. Modulen ger kunskap om språkinlärning i vuxen ålder och vad som är unikt i det svenska språket. Den ger också verktyg för att stödja språkutveckling på arbetsplatsen.

 

Arbetsplatslärande

Arbetsplatslärande i VO-College är också ett resultat av projektet.

Många regionala VO-College har varit delaktiga i att ta fram materialet för arbetsplatslärande.