Yh-utbildning med nationellt likvärdigt innehåll

onsdag, 22 januari 2020

Yrkeshögskoleutbildning till stödpedagog erbjuds för första gången med nationellt likvärdigt innehåll enligt förslag från Vård- och omsorgscollege utifrån det arbete som gjorts i nätverket Nationella kompetensrådet inom funktionshinder.

Den 8 januari presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka utbildningar som beviljats och därmed får ingå i yrkeshögskolan med start 2020. Inom området Hälso- och sjukvård och socialt arbete finns bland annat utbildningen till Stödpedagog och för första gången med nationellt likvärdigt innehåll.

Fler exempel på beviljade utbildningar inom området är specialistundersköterska multisjuka äldre, hemsjukvård, demens med flera.

Läs mer på Myndigheten för yrkeshögskolan, där hittar du alla beviljade utbildningar.