NKR synliggör stöd till personer med funktionsnedsättning

onsdag, 22 januari 2020

Presentation av valideringsprojektet Validex för personliga assistenter. Diskussion om rollen som stödpedagog. Senaste nytt från Socialstyrelsen. Det var några av punkterna på programmet när medlemmarna i Nationella kompetensrådet inom funktionshinderområdet (NKR) träffades i Stockholm i början av november.

- NKR ska bidra till att sprida kunskap landet runt för att öka kompetensen bland alla som arbetar med att ge stöd till personer med funktionsnedsättning, säger Carin Bergström, utvecklingsledare på VO-College och ansvarig för nätverket.

NKR har lärande och erfarenhetsutbyte i fokus, och är också en kunskapskälla för andra organisationer samt myndigheter när det gäller området stöd till personer med funktionsnedsättning.

Representanter från hela landet

Ett tjugotal representanter från landets regioner, som på olika sätt arbetar med funktionshinderfrågor, träffas två gånger per år i NKR. Deltagarna är främst chefer eller andra ansvariga för verksamheter med fokus på personer med funktionsnedsättning. De flesta nätverksdeltagarna har en koppling till ett regionalt eller lokalt Vård- och omsorgscollege där de kan ingå i en styr- eller arbetsgrupp. VO-College är värdorganisation för NKR sedan 2014.

Röster om NKR

Vi frågade några av deltagarna vid det senaste mötet varför NKR är ett viktigt nätverk för just dem. Så här svarade de:

- Jag har varit Fyrbodals representant i Nationella kompetensrådet i cirka 5 år, men ska nu lämna över uppdraget till Anette Karlsson. Nationella kompetensrådet är ett viktigt forum för kommunerna i Fyrbodal och för mig. Nätverksträffarna har givit mig mycket information om funktionshinderområdet att förmedla vidare till våra kommuner. Jag har också kunnat bidra med det Fyrbodal har utvecklat bland annat kring digitalisering, kompetens och titulatur. I detta landsomfattande nätverk kan jag både få och ge stöd i olika utvecklingsfrågor, dela med mig av eget material som andra kan justera utifrån sina förutsättningar och göra till sitt. NKR:s samlade kompetens är viktig för Socialstyrelsen och SKL när de vill ha synpunkter kring sina utvecklingsprojekt. Nätverket har även påverkat olika myndigheter genom gemensamma remissvarsvar. Det är positivt att NKR är en del av Vård- och Omsorgscollege. När jag nu lämnar NKR vill jag tacka för alla goa pratstunder, kompetens och utveckling som jag fått med mig, säger Mathilda Isaksson, sektionschef socialtjänsten i Uddevalla kommun.

- Jag tycker att nätverket är viktigt för att det belyser våra frågor i ett större sammanhang. Det finns en stor målgrupp som har behov av att ta del av nyheter, forskning, regeringsuppdrag och rekryteringsmodeller för att klara vår framtid.  Det är ett erfarenhetsutbyte från stort till smått. Jag tar med mig det vi pratar om i NKR till det gemensamma FoU-rummet på Fyrbodals webb och diskutera vidare med våra 14 kommunrepresentanter. Tillsammans bevakar vi funktionshinder och socialpsykiatri i Fyrbodal. Det är viktigt att vi hörs och syns för att inte falla mellan stolarna med arbetet kring undersköterskeutbildning och äldreomsorg. Jag ser fram emot fler möten, säger Anette Karlsson, sektorchef Stöd och service i Melleruds kommun, som är ny medlem i nätverket.

- NKR har varit och är ett sätt att synliggöra funktionshinderbranschen. Att träffa kunniga kollegor från hela Sverige och kunna hjälpa varandra att komma framåt i kompetensfrågorna tillför både mig och den kommun jag företräder väldigt mycket. Göteborgsregionens beslut att införa gemensam titulatur i december 2011 hade inte fått en sådan spridning utan detta nätverk. Den samlade kompetensen hos deltagarna i NKR är en stor tillgång när man ställs inför olika utmaningar och kontakterna mellan nätverksträffarna är lika viktiga. NKR har öppnat dörrar för att få tillgång till och utbyta information med olika myndigheter som påverkar funktionshinderområdets kompetensförsörjning. Samtidigt har nätverket tydligt påmint om att vårt område inte syns och ständigt behöver lyftas fram, säger AnnBrith Davidson, utvecklingsledare kompetens i Göteborgs Stad.

AnnBrith Davidsson