[email protected] digitalisering

onsdag, 22 januari 2020

Högskolan Väst har kommit med rapporten ”[email protected] digitalisering - Om identitetsskapande aktiviteter på internet bland unga med intellektuell funktionsnedsättning”.

I en ny rapport från Högskolan Väst beskrivas hur ungdomar med lindrig intellektuell funktionsnedsättning interagerar och deltar på internet. Tidigare studier visar att ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning är oroliga att bli marginaliserade och att många upplever sig mer ensamma än andra ungdomar.

Rapporten är skriven av Martin Molin, Emma Sorbring och Lotta Löfgren-Mårtenson.

Ladda ner rapporten