Varningsmeddelande

Diplomverktyget har stängts ner. Läs mer här: https://www.vo-college.se/gamla-diplomverktyget-har-stangts-ner

Daglig verksamhet i Alvesta kommun är testenhet i ESF-projektet Framtid vård och omsorg Kronoberg

fredag, 11 oktober 2019

En av de åtta testenheter som deltar i ESF-projektet Framtid vård och omsorg Kronoberg är daglig verksamhet i Alvesta kommun!

På daglig verksamhet i Alvesta erbjuds personer med funktionsvariationer en mängd olika daglig verksamheter. Beroende på vilken grad av funktionsnedsättning personen har erbjuds olika aktiviteter för att det ska passa personens förmåga. För personer med högre förmåga finns det utflyttade verksamheter, där man utför arbete ute på olika företag. För en del fungerar det utmärkt att arbeta självständigt på arbetsplatsen och man har uppgifter som exempelvis att plocka upp varor i affär. Då finns det en handledare/kontaktperson som personen kan vända sig till vid frågor eller när det dyker upp problem eller bara att få bekräftelse på att hen gör ett bra jobb.

Utflyttad verksamhet på industri finns för de personer som klarar att självständigt utföra arbetet, men där det finns personal med som stöttning. För personer som behöver stöttning med all aktivitet finns detta alternativ där man lägger fokus på att bevara funktioner hos den enskilde, men även utvecklas inom rimliga ramar. Dessa personer tränar sin motorik, samspel med andra och att utforska omvärlden genom att exempelvis gå en promenad på okänd mark och finna trygghet i sin förmåga av vad man klarar av.

Daglig verksamhet i Alvesta är bra på att se och fånga varje ögonblick och förstärka den positiva känslan hos omsorgstagaren. För de som jobbar här finns möjligheten att påverka innehållet i den dagliga verksamheten. Detta ger ett varierande och utvecklande arbete, vilket främjar ett gott samarbete.

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa vård och omsorg 2021.