Projektledningen möter (H)järnkoll

tisdag, 17 april 2018

Projektledningen för Vård- och omsorgscollege ESF-projekt "Fokus Yrkesutbildning VO" träffade den 17 april representanter från riksförbundet Hjärnkoll, utifrån syftet att få information om deras arbete samt mer kunskap utifrån ett tillgänglighetsperspektiv för personer med psykisk ohälsa. 

Hjärnkoll är ett riksförbund som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Hjärnkoll har även ambassadörer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa eller som är anhöriga till någon med psykisk sjukdom. De föreläser om sina upplevelser och bidrar till att öka öppenheten om psykisk ohälsa. Läs mer om deras ambassadörstjänster.

På bilden ovan: Maria Kindefält Trygg och Karin Haglind från Hjärnkoll.

På mötet diskuterades bland annat olika material som Hjärnkoll tagit fram till chefer och kollegor kring hur en kan arbeta strategiskt förebyggande och stödjande med psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Du hittar dessa och mycket mer här! 

De horisontella principerna (jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet) är centrala delar i VO-College ESF-projektet och ska genomsyra helheten. Vad gäller tillgänglighet för personer med psykisk ohälsa kunde Hjärnkoll bidra med viktiga insikter och projektledningen ser fram emot fortsatt samarbete. 

Efter mötet med Hjärnkoll fortsatte projektledningen med gemensamt arbete kring bland annat förändringsteorier och planering av fortsatt arbete inom projektet med fokus på arbetsplatslärande, attraktion till branschen, handledning och språk och kommunikationsutveckling.

På bilden ovan: Olga Orrit, Gunilla Kajrup-Aspeborg, Catarina Lindahl-Petäjä, Carin Bergström och Carina Åberg (metodstöd).

 

Läs mer om ESF-projektet "Fokus Yrkesutbildning VO"