Varningsmeddelande

Diplomverktyget har stängts ner. Läs mer här: https://www.vo-college.se/gamla-diplomverktyget-har-stangts-ner

Norrbotten

Certifierat sedan 4 mars 2014

Välkommen till Vård- och omsorgscollege Norrbotten!

Här kan du läsa mer om vår samverkan, vad vi jobbat med och vad som är på gång.

Om oss

Arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildare samarbetar för att och utveckla utbildningen och höja kvaliteten.

I Norrbotten samarbetar sex kommuner, Region Norrbotten, fackförbundet Kommunal, Arbetsförmedlingen, Luleå Tekniska Universitetet samt utbildningsanordnare på ungdomsgymnasium och vuxenutbildningen. 

Tillsammans formar vi relevanta utbildningar inom vård och omsorg på gymnasial och eftergymnasialnivå, utvecklar utbildningen och höjer kvaliteten. Vi samarbetar för att säkra kompetensförsörjningen inom vård och omsorg.

Medverkande parter

I Norrbotten samarbetar kommunerna Piteå, Älvsbyn, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda tillsammans med Region Norrbotten, fackförbundet Kommunal, Luleå Tekniska Universitetet och Arbetsförmedlingen.

Utbildningar

Vård- och omsorgsprogrammet på ungdomsgymnasiet

Vård- och omsorgsprogrammet inom vuxenutbildningen

Utbildningsanordnare/Skolor

Regional styrgrupp

En regional styrgrupp har det övergripande ansvaret för verksamheten i Vård- och omsorgscollege Norrbotten. Styrgruppens sammansättning och protokoll finns i dokumentbanken.