Förändringar i barn- och fritidsprogrammet den 1 juli 2021

tisdag, 15 december 2020

Den 1 juli 2021 förändras barn- och fritidsprogrammet och två inriktningar slås ihop till inriktningen pedagogiskt och socialt arbete. I den nya inriktningen finns en yrkesutgång till arbete inom funktionshinderområdet som kan ingå i Vård- och omsorgscollege. Det innebär i sin tur att ämnena i programmet förändras och därmed reglerna för vilka ämnen som ska ingå i diplomet.

Barn och fritidsprogrammet social inriktning med yrkesutgång mot funktionshinderområdet och motsvarande inom vuxenutbildningen kan ingå i Vård- och omsorgscollege. Den 1 juli 2021 förändras programmet och de två inriktningarna pedagogiskt arbete och socialt arbete slås samman till den nya inriktningen med namnet pedagogiskt och socialt arbete. Efter förändringen kan den nya inriktningen med de yrkesutgångar som leder till arbete inom området stöd till personer med funktionshinder ingå i samverkan.

Nya kurser och regler för diplom

När inriktningarna slås samman ersätts två nuvarande ämnen med två nya. Ämnena Socialt arbete och Sociologi utgår och ersätts med ämnena Pedagogiskt arbete och Socialt arbete 1.  Antalet gymnasiepoäng är 300 för de ämnen som utgår som för de som tillkommer så poängmässigt innebär det ingen förändring. I övrigt finns samma ämnen kvar i programmet.

Reglerna för diplom från Vård- och omsorgscollege anpassas till den nya programstrukturen och gäller från den 1 juli 2021. Reglerna för diplom från barn- och fritidsprogrammet ändras så att de två nya ämnena ersätter de två som utgår.

Gymnasieskolan – 2 500 poäng

Gymnasieelever får diplom när de uppnått kraven för yrkesexamen och är godkända i vissa kurser. Ett krav inom Vård- och omsorgscollege är att eleven ska vara godkänd i 500 poäng i barn- och fritidsprogrammet av de programgemensamma ämnena (Skolverkets krav är 400 poäng). 

Skolverkets regler för yrkesexamen innebär att eleven har läst 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända.  Ämnena svenska 1 eller svenska som andra språk 1, matematik 1a, engelsk 5 och gymnasiearbetet ska vara godkända. För diplom från Vård- och omsorgscollege krävs lite mer och eleven ska vara godkänd i följande kurser.

Yrkesexamen 2250 poäng där följande ämnen har lägst betyget E:

Programgemensamma ämnen 500 poäng
Hälsopedagogik – 100 poäng
Kommunikation – 100 poäng
Lärande och utveckling 100 poäng
Människors miljöer – 100 poäng
Pedagogiskt ledarskap – 100 poäng

Pedagogisk och Social inriktning 300 poäng
Pedagogiskt arbete - 200 poäng
Socialt arbete 1 - 100 poäng

Programfördjupning 300 poäng
Grundläggande vård och omsorg – 100 poäng
Specialpedagogik 1 – 100 poäng
Specialpedagogik 2 – 100 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 400 poäng
Engelska 5 – 100 poäng
Matematik 1a – 100 poäng
Naturkunskap 1a1 - 50 poäng
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Yrkespaket inom vuxenutbildningen

1500 poäng där följande kurser har lägst betyget E:

Programgemensamma ämnen 500 poäng
Hälsopedagogik - 100 poäng
Kommunikation - 100 poäng
Lärande och utveckling - 100 poäng
Människors miljöer - 100 poäng
Pedagogiskt ledarskap - 100 poäng

Pedagogisk och Social inriktning 300 poäng
Pedagogiskt arbete - 200 poäng
Socialt arbete 1 - 100 poäng

Programfördjupning 400 poäng
Grundläggande vård och omsorg - 100 poäng
Specialpedagogik 1 - 100 poäng
Specialpedagogik 2 - 100 poäng
Valfri kurs (ur Barn- och fritid) - 100 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 200 poäng
Naturkunskap 1a1 - 50 poäng
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng
Svenska 1/Svenska som andra språk - 100 poäng

Gymnasiearbete/komvuxarbete 100 poäng