Introduktionspaket för ny personal inom äldre- och funktionshinderomsorgen

onsdag, 8 april 2020

Socialstyrelsens presenterar i dag den 8 april ett introduktionspaket som främst riktar sig till personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård i kommunala och privata verksamheter.

Paketet är ett stöd för kommunala och privata arbetsgivare inom vård och omsorg under covid-19 pandemin. Utbildningen ger ny personal som kommer in i verksamheterna en baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshinderomsorgen.

Paketet omfattar en utbildning i två delar där Socialstyrelsen tagit fram den första delen och Ersta Sköndal tagit fram den andra.

Den första delen är en introduktion till arbete i vård och omsorg och består av fyra moduler. Den andra delen är en nationell intensivkurs i vård och omsorg och bemötande. Hela kursen är webbaserad.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida