Anpassning av certifieringsprocessen under pandemin

måndag, 23 mars 2020

Med anledning av pandemin är rutinerna för certifieringsbesök förändrade och fördelade på ett digitalt besök som resulterar i ett interimt godkännade och ett fysiskt besök när det är möjligt.

Vid en ansökan om certifiering görs normalt ett certifieringsbesök där certifierare träffar ansvariga för arbetsliv och utbildning samt lärare och elever. Besöket görs på den eller de skolor som ingår i ansökan. Som en anpassning till pandemin har vi ändrat rutinerna för att inte stoppa upp processerna med certifiering.

De nya rutinerna gäller i första hand för utbildare och arbetsgivare som ansöker om att ansluta till ett lokalt college.

Följande process tillämpas tills vidare

  • Ansökan godkänns lokalt och regionalt
  • Ansökan inklusive lokalt och regionalt godkännande samt acceptansavtal sänds till kansliet
  • Certifieraren bokar in ett digitalt möte för samtal utifrån ansökan
  • Vid mötet medverkar utbildaren, lokal ordförande, processledare och Kommunal
  • Certifieraren begär in eventuella kompletteringar
  • När kompletteringarna är godkända utfärdas ett interimt godkännande som ger utbildarna rätt att skriva ut diplom
  • Det fysiska besöket där certifieraren träffar elever och lärare och tittar på utbildningslokaler görs när det är möjligt