VO-College Fyrbodal – goda möten utvecklar regionalt och lokalt arbete

måndag, 23 september 2019

Ständig kommunikation, möten och samtal i olika former med alla involverade. Det är förutsättningen för att nå framgång i det regionala och lokala arbetet, menar Christina Wennerdal, regional samordnare i Vård- och omsorgscollege Fyrbodal.

– Jag deltar i ett flertal programråd och i alla lokala styrgruppsmöten. Visst tar det tid, men är väl värt resan. När Åmål firade sin certifiering med en ceremoni var det självklart för mig att delta, även om det innebar att köra 30 mil tur och retur, säger Christina Wennerdal, som är utbildad ekonom och tidigare varit bland annat både lärare och rektor.

I Västra Götalandsregionen finns fyra VO-College-regioner – Sjuhärad, Skaraborg, Fyrbodal och Göteborgsregionen. Fyrbodal är en sammansättning av Fyrstad (kommunerna Lysekil, Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg), Norra Bohuslän och Dalsland. De 14 kommuner som samverkar är, förutom de fyra redan uppräknade, Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs, Orust, Åmål, Bengtsfors, Dals Ed, Mellerud och Färgelanda. Här ingår också Kunskapsförbundet Väst, NU-sjukvården som är en del av sjukvården inom Västra Götalandsregionen samt primärvård med offentliga och privata vårdcentraler.

Skrivargruppen – ett framgångstips

Det regionala VO-College Fyrbodal blev nummer 20 i ordningen när det certifierades 2015. Sedan dess har tre lokala VO-College bildats – 1) Fyrbodal Öst (Bengtsfors, Dals Ed, Mellerud, Trollhättan, Vänersborg, Åmål och Kunskapsförbundet Väst), 2) Färgelanda, Orust och Uddevalla, 3) Strömstad och Tanum.

– Först ut var Fyrbodal Öst. När vi skulle arbeta oss igenom kriterierna skapade vi en skrivargrupp. Arbetslivet, fackförbundet Kommunal och skolan fick skriva ihop ansökan tillsammans. Den lokala ansökan tillhör medlemmarna i ett blivande lokalt VO-College, och det är lokalt college som har ansvaret för ansökan. Arbetet tog tid, men många vittande om hur värdefullt de var att läsa alla olika dokument, till exempel om hur kollegorna i en annan skola jobbade, berättar Christina Wennerdal.

Det arbetssättet har sedan använts när de övriga två lokala collegen skapades, samt också när Åmål skrev en ansökan om att ansluta till Fyrbodal Öst. Det fungerade lika bra då som vid det första tillfället.

         

Christina Wennerdal (reg samordnare) och                       
Christina Utterberg (reg ordförande)      

Argument för Vård- och omsorgscollege

De kommuner som ännu inte samverkar i ett lokalt Vård- och omsorgscollege är Lysekil, Munkedal och Sotenäs. Men de har skrivit på det nya samverkansavtalet och Christina har ett inplanerat möte med företrädare för arbetsliv och skolan i början av september.  Hon tror att arbetslivet och skolan i dessa kommuner också på sikt kommer delta i ett lokalt Vård- och omsorgscollege.

När Christina Wennerdal får frågan vilka de viktigaste argumenten är för att gå med i Vård- och omsorgscollege säger hon samverkan, att samtala med varandra över kommungränserna. ”Så här jobbar vi med vid med vår handledar- eller valideringsutbildning, hur gör ni?”

– Samtalen berikar alla parter. Skola till skola. Arbetsliv till arbetsliv. Och skola till arbetsliv, säger Christina Wennerdal.

Fler tips från Fyrbodal

Vård- och omsorgscollege Fyrbodal har sju regionala femåriga mål som de lokala collegen anpassar efter sina verksamheter. Målen är allt från att öka antalet personer som utbildas i vård och omsorg i Fyrbodal till att erbjuda utbildningar som efterfrågas av arbetsgivarna samt att förtydliga rollen för programråden.

Programrådet är platsen för samtal om det arbetsplatsbaserade lärandet. Rektorn ska hålla i mötena. Här ska också chefer från arbetslivet delta och självklart även elever.

– För att bidra till att utveckla arbetet i programråden har den regionala arbetsgruppen tagit fram en mall för dagordningen. Den innehåller de olika delar som bör ingå i mötena. Det är ett sätt att förenkla arbetet i programråden, men också att säkerställa att de lyfter relevanta frågor, säger Christina Wennerdal.

Ett annat tips från Vård- och omsorgscollege Fyrbodal är dagordningarna till de regionala styrgruppsmötena som alltid innehåller de sju målen kopplade till aktiviteter. Ytterligare ett tips är ambitionen att alla lärare inom vård och omsorg ska ha två fältstudiedagar per år. Det inkluderar också lärare i till exempel svenska, matte och historia. Då skuggar lärarna en anställd på en arbetsplats inom vård och omsorg, vilket ger en inblick i hur det framtida arbetet kommer att se ut för deras elever.

– Regional samordnare är den som ska hålla samman helheten. Jag har ett mycket roligt och omväxlande arbete. Men man är rätt ensam i den rollen. Därför är den regionala arbetsgruppen och den regionala styrgruppen och dess ordförande mycket viktig för mig, säger Christina Wennerdal, som också nätverkar med de övriga regionala samordnarna i Västra Götalandsregionen.

Röster om det lokala arbetet i VO-College Fyrbodal

Om skrivargrupperna

– Vi bildade en skrivargrupp för att ta fram vår lokala ansökan. Det innebar mycket arbete, mycket frustration och tog rätt lång tid. Men det var bra. Vi delade med oss av goda idéer och förstod på så sätt varför det är bra med samverkan, säger Anette Karlsson, sektorchef Stöd och service, Melleruds kommun och medlem Fyrbodal Östs styrgrupp.

– Hela arbetet var lärorikt och jättebra. Vi kunde till exempel se skillnaderna i förutsättningar mellan stora och små kommuner. Dessutom var vi med i framtagandet av dokumenten, säger Irja Tiainen, Kommunal Trollhättan stad och medlem i Fyrbodal Östs styrgrupp.

Om varför Vård- och omsorgscollege är en bra idé

Så här svarar några representanter för lokala VO-College inom Fyrbodal på frågan om varför det är bra med VO-College: ”Utbildningen är aktuell.” ”Samverkan mellan arbetsliv, skolan och kommunen.” ”Oavsett var i landet du flyttar visar ditt diplom från VO-College att du är en undersköterska. Det är en kvalitetssäkring av ditt yrke, alla vet vilken kompetens personen har.” ”Bidrar till dialog och erfarenhetsutbyte.” ”Lärande arbetsplatser.” ”Attraktiva jobb.”