Kurser i vo-programmet och yrkespaketen 2021

Det nya vård- och omsorgprogrammet och yrkespaketen får en ny programstruktur från den 1 juli 2021. 

Gymnasieskolan – 2 500 poäng

Gymnasieelever får diplom när de uppnått kraven för yrkesexamen och är godkända i vissa kurser. Ett krav inom VO-College är att eleven ska vara godkänd i 1 250 poäng i Vård- och omsorgsprogrammets programgemensamma ämnena (Skolverkets krav är 400 poäng).  Skolverkets regler för yrkesexamen innebär att eleven har läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända samt att kurserna svenska 1/svenska som andra språk 1, matematik 1a, engelsk 5 och gymnasiearbetet ska vara godkända. För diplom från VO-College krävs lite mer då eleven ska vara godkänd i fler programgemensamma kurser samt samhällskunskap.

Diplom från VO-College ges vid yrkesexamen där nedanstående kurser har lägst betyget E:

Programgemensamma ämnen  1 250 poäng 

Anatomi och fysiologi 1 - 50 poäng
Anatomi och fysiologi 2 - 50 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 - 100 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 - 100 poäng
Gerontologi och geriatrik - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 1 - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 2 - 100 poäng
Omvårdnad 1 - 100 poäng
Omvårdnad 2 - 100 poäng
Psykiatri 1 - 100 poäng
Psykiatri 2 - 100 poäng
Psykologi 1 - 50 poäng
Social omsorg 1 - 100 poäng
Social omsorg 2 - 100 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 350 poäng

Engelska 5 - 100 poäng
Matematik 1a - 100 poäng
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng        

Gymnasiearbete 100 poäng

Yrkespaket inom vuxenutbildningen - Undersköterska 1500 poäng

Nationellt yrkespaket inom vuxenutbildningen med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som undersköterska och motsvarande. För diplom från Vård- och omsorgscollege ska eleven ha minst betyget E i följande kurser:

Kurser 1500 poäng

Anatomi och fysiologi 1 - 50 poäng
Anatomi och fysiologi 2 - 50 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 - 100 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 - 100 poäng
Gerontologi och geriatrik - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 1 - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 2 - 100 poäng
Omvårdnad 1 - 100 poäng
Omvårdnad 2 - 100 poäng
Psykiatri 1 - 100 poäng
Psykiatri 2 - 100 poäng
Psykologi 1 - 50 poäng
Social omsorg 1 - 100 poäng
Social omsorg 2 - 100 poäng
Svenska 1 eller svenska som andra språk 1 - 100 poäng
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng

Vård och omsorg specialisering - 100 poäng alternativt 

Gymnasiearbete/Komvuxarbete 100 poäng      

Yrkespaket - Vårdbiträde  800 poäng                            

Nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som vårdbiträde. För vårdbiträdesintyg från VO-College ska eleven ha minst betyget E i följande kurser:

Kurser 800 poäng

Anatomi och fysiologi 1 - 50 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 - 100 poäng
Gerontologi och geriatrik - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 1 - 100 poäng
Omvårdnad 1 - 100 poäng
Psykiatri 1 - 100 poäng
Psykologi 1 - 50 poäng
Social omsorg 1 - 100 poäng
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng

Kursen Svenska 1/Svenska som andra språk 1 kan komma att bytas ut mot annan form av utbildning i svenska.