Varningsmeddelande

Diplomverktyget har stängts ner. Läs mer här: https://www.vo-college.se/gamla-diplomverktyget-har-stangts-ner

Kronoberg

Certifierat sedan 4 maj 2012

Välkommen till Vård- och omsorgscollege Kronoberg!

Vård- och omsorgscollege är en organisation för samverkan. Genom certifierade regionala och lokala verksamheter arbetar arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildare tillsammans för en framgångsrik kompetensförsörjning. Det övergripande syftet är att trygga kompetensförsörjning inom vård och omsorg. 

Certifierade arbetsgivare och utbildningsanordnare

Certifieringen ställer krav på arbetsliv och utbildning att enas om mål för en hållbar utveckling av kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. För att få använda namnet och logotypen krävs en godkänd certifiering utifrån de åtta kvalitetskriterier som du kan läsa om här.

Du hittar alla certifierade vård- och omsorgsutbildningar och certifierade arbetsgivare i Vård- och omsorgscollege Kronoberg här. När du slutfört din utbildning får du ett diplom och intyg att visa upp till framtida arbetsgivare.

Syftet med Vård och omsorgscollege Kronoberg

Att skapa en hållbar och kvalitetssäkrad kompetesförsörjning inom vård och omsorg. 

Behovet av en hållbar kompetensförsörjningen inom vård och omsorg är av stor vikt för välfärden i Sverige idag och framöver. Behovet av utbildade medarbetare växer liksom möjligheten till kompetensutveckling för redan anställda så att de har möjlighet att växa och utvecklas i sina yrkesroller.

Vi samverkar för att säkerställa att den som studerar får tillgång till en modern och attraktiv utbildning med kvalitet som ger anställningsbarhet samt möjlighet till vidare studier. Arbetsgivarna ska kunna anställa medarbetare med adekvat och kvalitetssäkrad utbildning och redan anställda inom yrkesområdet ges olika möjligheter till kompetensutveckling. Detta genererar i att vård- och omsorgstagaren erbjuds en god omvårdnad med hög kvalitet. 

Genom att attrahera studerande till branschen får utbildarna större efterfrågan på utbildningarna. Samverkan med andra utbildningsamordnare och arbetsgivare ger praktikplatser med kompetenta handledare. 

 Stolt undersköterska 

Vi vill fördjupa bilden av undersköterskans yrkesroll. Genom filmer och berättelser lyfter vi yrkets variation, möjligheter och betydelse. Känslan vi vill förmedla är stolthet. Vi vänder oss till dig som arbetar som undersköterska eller motsvarande idag, men även till dig som är nyfiken och vill veta mer om yrket. Klicka på "Webbsajt" för att läsa mer om #StoltUndersköterska under fliken "Innehåll".

Inspireras av våra undersköterskor i Kronoberg, se filmen här!'

Kontaktuppgifter

Regional processledare, Marina Nilsson, v[email protected]