Varningsmeddelande

Diplomverktyget har stängts ner. Läs mer här: https://www.vo-college.se/gamla-diplomverktyget-har-stangts-ner

Framtid vård och omsorg Kronoberg

Vård- och omsorgscollege Kronoberg driver Framtid vård och omsorg Kronoberg, ett ESF-projekt som fokuserar på fortbildning av personal inom vård och omsorg. Tillsammans skapar vi Sveriges bästa vård och omsorg!

Om projektet

Framtid vård och omsorg Kronoberg satsar på undersköterskor och liknande yrkesgrupper, chefer och vård- och omsorgslärare med syfte att engagera och attrahera fler till vår fantastiska bransch. Projektet sträcker sig fram till början på 2022 och har bland annat som mål att fortbilda ca 800 vård- och omsorgspersonal för att bättre möta framtiden. Projektet erbjuder bland annat handledarutbildningar, språkombudsutbildningar, Yrkesambassadörsutbildningar och utbildningar inom digital verksamhetsutveckling.

Rapporter 

Under hösten/vinten 2020 sammanställdes två rapporter. En rapport handlar om män inom vård och omsorg och en rapport belyser ledarskapet inom vård och omsorg under pandemin.

De två rapporternas innehåll har sammanställts i två korta animerade filmer.

Här kan du se filmen om män inom vård och omsorg, och här kan du se filmen om ledarskapet inom vård och omsorg! 

Ladda ner rapporterna:

Fokusområden

Projektet fokuserar på tre områden där kompetensutveckling och lärande arbetsplatser är främsta arbetssätt.

  • Utveckla, anpassa och förbereda verksamheter för att öka attraktionen, jämställdhet och mångfald till yrket genom att bland annat kompetensutveckla inom bemötande, handledning- och språkombudskompetens.
  • Höja kunskapen, tillgängliggöra och utveckla verksamheter som kan bättre nyttja digitaliseringsmöjligheter inom vård och omsorg.
  • Utveckla, testa och tillämpa nya arbetssätt i verksamheter för att nå strukturella förändringar som vård och omsorg behöver för att bättre möta framtiden.

Projektet följer åtta testenheter som får ta del av samtliga kompetenshöjande insatser och utbildningar: Allbo lärcenterAkutgeriatriska avdelningen CLV i Region Kronoberg, Åsikten i Ljungby, Sjöglimtens servicehus, Daglig verksamhet i Alvesta, Östra Hemtjänst i Tingsryd, Vikaholms Servicebostad och Gruppbostad i Uppvidinge

För att kunna följa upp och utvärdera insatserna utifrån olika perspektiv finns en tillsatt referensgrupp. Referensgruppen består av undersköterskor, utbildare, verksamhetsnära chefer, arbetsförmedlingen och facklig representant. Projektet utvärderas externt av Ramboll. 

Vill du veta mer om projektet eller har ytterligare frågor och funderingar? Tveka inte på att kontakta oss!

Kontaktuppgifter

Projektledare, Josefine Wilson

Delprojektledare inom digitalisering, Josefine Jernberg 

Delprojektledare inom språk och inkludering, Marina Nilsson