Varningsmeddelande

Diplomverktyget har stängts ner. Läs mer här: https://www.vo-college.se/gamla-diplomverktyget-har-stangts-ner

Kommunikation

För att kommunicera och marknadsföra Vård- och omsorgscollege finns strategiska dokument och informationsmaterial som hjälp i arbetet. Du hittar bifogade dokuemnt längst ner på sidan. 

Idébank

Idébanken samlar olika sätt att synliggöra, marknadsföra och attrahera till yrken inom vård, omsorg och stöd. Idéerna baseras på aktiviteter som genomförs av aktörer inom regionala och lokala VO-College, och är sorterad utifrån vilka målgrupper som är mottagare av aktiviteten.

Informationsmaterial och trycksaker

Bildspel, foldrar och affischer finns att ladda ner för att användas vid evenemang, konferenser och likande.

Du kan också beställa extra certifikat och VO-Collegeskylten att sätta upp på skolor och arbetsplatser inom VO-College. 

Ta bilder och filma med mobilen

När du filmar eller fotar med personer som motiv så behöver du ha deras skriftliga samtycke. För personer under 16 år behöver du målsmans samtycke. I dokumentbanken här på sidan hittar du mallar för samtycke för bild- och filmpublicering, både för enskillda personer och för grupper över och under 16 år. 

Film är ett bra sätt att visa vad som händer inom VO-College. Mobilen finns alltid till hands och är lätt att använda för att göra en kortare film att lägga på t ex hemsidan eller sociala medier. Här hittar du en manual för hur du filmar med mobilen. Glöm inte det skriftliga samtycket. 

Sociala medier

VO-College har en nationell facebooksida - Vård- och omsorgscollege nationellt och en hashtag på instagram #vocollege.

Vad kan man skriva i sociala medier?

  • Innehållet ska vara relevant för VO-College
  • Ingen känslig eller sekretessbelagd information
  • Inga bilder utan medgivande

Stipendium

Dela ut stipendium till elever som gjort det där lilla extra, har bra betyg och/eller är en bra kamrat eller en självklar ledare? I dokumentbanken här på sidan hittar du en mall för stipendium som kan tilldelas den elev ni anser förtjänar lite extra uppskattning. 

Inspirationsfilmer 

WorldSkills Sweden (VR-format)

SKL - Sveriges Viktigaste Jobb

Arbetsförmedlingen 

Helsingborgs stad - We want you 

Region Kronoberg - Välj en framtid i vård och omsorg