Varningsmeddelande

Diplomverktyget har stängts ner. Läs mer här: https://www.vo-college.se/gamla-diplomverktyget-har-stangts-ner

Digitala handledarutbildningar i VO-College Jönköpings län

Under våren-20 blev ett antal handledarutbildningar inställda p g a covid-19, men däremot gick det att genomföra utbildningar under hösten . Vi fick ställa in en av dessa p g a sjukdom men övriga genomfördes.

När våren-21 skulle planeras med handledarutbildning var det fortfarande med avsikt att ha dessa i fysisk miljö, vi fick dock besked att så inte var fallet, utan dessa skulle ställas in.

Vi fick förfrågan från Jönköpings kommuns utvecklingsledare om vi hade möjlighet att genomföra digital handledarutbildning. Det fanns redan ett planerat datum för utbildningen så det var endast två veckor som återstod till att utbildningen skulle äga rum.

Det var först lite tveksamhet, men vi beslöt att ge detta en chans.

Vi har gjort som följande:

Varje Steg (1 och 2) har två dagar till förfogande med cirka 7-10 dagars mellanrum mellan dagarna
Vi skickar ut allt material till deltagarna i god tid så de själva kan skriva ut ppt (åhörarkopior), bedömningsdokument, mall för förbättringsarbete, dokument för validering m.m.  Vi justerade innehåll i Powerpoints vi har i fysisk utbildning så de är anpassade till digitalt framförande.
Vi använder oss av Teams. Här får det också räknas in ca 10-15 minuters uppstartstid. Svårighet att logga in, kameran fungerar inte, byte av dator m.m. är något som vid flera tillfällen uppstått. Varje deltagare är med i utbildningen med kamera på och mikrofon av – stor risk för rundgång annars.
I den fysiska utbildningen har vi mycket diskussioner och muntlig redovisning. Digitalt är det även diskussioner i främst break-out-rooms. I viss mån vandrar vi mellan rummen, men de är främst till att deltagarna kan diskutera utan att vi är med. Vi har också gått från person till person vid frågor och diskussioner så att alla kan få möjlighet att vara delaktiga. Tillsammans med diskussion och uppföljning som vi också har digitalt, jobbar deltagarna under dagen med en inlämningsuppgift som skickas in när dagen är slut. Detta gör de antingen enskilt eller i grupp, det har de gjort lite olika. Främst är det om det är deltagare från samma arbetsplats som det sker inlämning i grupp.

Tips från oss

Helst bara en deltagare vid varje dator. Det har vi skrivit i mail till deltagarna. Delar vi in alla med automatik blir det mycket ojämnt antal deltagare i de olika break-out-rummen om det är flera vid samma dator.
Pauser är viktigt. Max 45 minuters genomgång/diskussion och därefter 5 minuters bensträckare. Några deltagare skrev också i utvärdering att det blev lite stressigt att ha kaffepaus tillsammans med att göra en uppgift (trots förlängd fikapaus), så det har vi undvikit därefter.
Inte för många deltagare. Vi har haft 23 deltagare vid ett tillfälle, inte så bra. Det var flera som kom dåligt till tals trots att vi gick runt mellan varje deltagare.

Vad händer nu?

Vi tycker att det fungerar bra om det är färre deltagare, då kommer den digitala delen mer till sin rätt. Vi hoppas ju förstås att de planerade handledarutbildningarna till hösten-21 är möjliga att genomföra i fysisk miljö.

Hälsningar från

Bodil Vestergaard, vårdlärare,  Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköping

Åsa Gemfeldt, vårdlärare, Moa Lärcentrum, Jönköping

Vill du veta mer?

Kontakta  Bodil Vestergaard  [email protected]