Gunilla Kajrup-Aspeborg

Gunilla är utbildad beteendevetare med magisterexamen inom utbildningsvetenskap och beteendevetenskap inriktning ledarskap, team och organisation, har tidigare arbetat som projektledare för flera större ESF-projekt samt bland annat som chef inom kriminalvården, lärare, familjebehandlare och utredare. Redan 2009 började Gunilla arbeta inom VO-College Skåne, där hon de senaste sju åren arbetat som regional processledare på 75%. Övrig tid driver hon ett företag där hon bland annat arbetar med deltagardemokratiska mötesmetoder, ledarskapsutbildningar samt utbildar personal i olika branscher i att förebygga hot och våld. Gunillas uppdrag i ESF-projektet är att undersöka möjligheterna att strukturellt utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet och handledaruppdraget inom VO-College. Hon hoppas att projektet ska leda till att VO-College runt om i landet tillsammans utvecklar konceptet inom projektets olika delar så att de får en strategisk påverkan och synliggörs inom hela vård- och omsorgsbranschen. Kontakta Gunilla