de flesta faktiskt utbildar sig inom vuxenutbildningen?

... de flesta faktiskt utbildar sig inom vuxenutbildningen?