delar av utbildningarna är på en arbetsplats?

... delar av utbildningarna är på en arbetsplats?