det finns 22 regionala och drygt 90 lokala

... det finns 22 regionala och drygt 90 lokala VO-College?