Det finns ett Nationellt Kompetensråd med fokus på funktionshinderfrågor?

... det finns ett Nationellt Kompetensråd med fokus på funktionshinderfrågor inom VO-College?

Vård- och omsorgscollege är värdorganisation för Nationella kompetensrådet inom funktionshinderområdet NKR.

NKR startades av projektet Carpe 2010 för att jobba nationellt och regionalt med frågor inom funktionshinderområdet. Det startade som ett storstadsnätverk i Stockholm, Göteborg och Malmö och utvidgades snart till att omfatta hela landet.

Du kan läsa mer om NKR genom att klicka här!