Europass

För elever som vill söka jobb eller vidareutbildning i ett annat land finns Europass som visar vilka yrkeskvalifikationer en person har efter avlutad utbildning från vård- och omsorgsprogrammet.

Diplom från Vård- och omsorgscollege visar att eleven har gått en utbildning som är certifierad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildningar i Sverige. Det gäller bara inom landet och översätts inte till annat språk.

Personer som söker arbete eller vidareutbildning i ett annat land kan behöva ett Europass. Europass är ett tillägg till yrkesexamen på gymnasial nivå och går att ladda ner från Skolverkets hemsida.

Info om Europass på Skolverkets hemsida

Länk till Vård- och omsorgsprogrammets Europass på svenka

Länk till Vård- och omsorgsprogrammets Europass på engelska