Elever på gymnasiet

Elever går på vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet med social inriktning och yrkesutgång inom funktionshinderområdet ska så småningom söka jobb eller vidare utbildning inom området. Därför behöver de ha tillgång till bra, målinriktad och lättillgänglig information som visar den breda branschen och de många möjligheterna! De är även representanter för branschen och behöver ha de bästa möjliga förutsättningarna för att vara en god ambassadör med en rättvis bild av yrket. 

Aktiviteter: