Intyg för vårdbiträde

Elever som har gått utbildning till vårdbiträde i ett VO-College har rätt att få ett intyg som styrker det.

Som en följd av den avsiktsförklaring som träffats mellan Sveriges kommuner och regioner och Kommunal om kompetenshöjning i äldreomsorg och hälso- och sjukvård har föreningen Vård- och omsorgskollege godkänt utbildningen till vårdbiträde. Elever som genomfört utbildningen får ett intyg.

Utbildningen omfattar 800 gymnasiepoäng från Vård- och omsorgsprogrammets programgemensamma ämnen.

För att få intyg för vårdbiträde ska eleven vara godkänd i följande ämnen:

Hälsopedagogik, 100 poäng
Medicin 1 - 150 poäng
Etik och människans livsvillkor - 100 poäng
Psykiatri 1 - 100 poäng
Psykologi 1 - 50 poäng
Specialpedagogik 1 - 100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1 - 200 poäng

Läs: Avsiktsförklaring mellan Kommunal och SKL om kompetenshöjning i äldreomsorg och hälso- och sjukvård