Diplom från vuxenutbildningen - Barn och fritid

Elever som har godkända betyg i utvalda kurser på Barn- och fritidsprogrammet Social arbete med inritning  mot funktionshinder kan få diplom från VO-College.

Utbildare som är certifierade i VO-College har rätt att ge diplom till elever som läst minst hälften av sin utbildning i ett VO-College och för övrigt uppfyller kraven för diplom.

Omvandling av gamla betyg till diplom

Många elever inom vuxenutbildningen har gamla betyg i enstaka kurser. Skolverket har föreskrifter för hur dessa ska bedömas och har utarbetat en motsvarandelista som beskriver vilka tidigare kurser som motsvaras av nya och kan tillgodoräknas. Föreskrifterna beskriver också hur betyg enligt den tidigare betygsskalan ska omvandlas när flera gamla kurser motsvarar en eller flera nya kurser. Läs mer på Skolverkets hemsida och ladda ner motsvarandelistan

I de fall betygen är äldre och inte finns med i motsvarandelistan kan dessa ändå räknas med om läraren bedömer innehållet i kursen som likvärdigt med nuvarande kurs. Det är då de gamla poängen som eleven kan tillgodoräkna sig av i diplomet. Om kursen inte anses vara likvärdig kan eleven validera hela eller delar av kursen mot betyg i nuvarande system. Valideringen ska göras enligt VO-College nationella riktlinjer för validering.

Svenska – Godkänt betyg i Svenska 1/Svenska 1 som andra språk är obligatoriskt för diplom. Elever som har betyg i svenska på gymnasial nivå (oavsett vilket betyg) eller ett omdöme som motsvarar lägst godkänd från folkhögskola behöver inte läsa om ämnet för att få diplom.

Samhällskunskap - För att jobba i vård och omsorg är det viktigt att känna till hur det svenska samhället fungerar och därför är det obligatoriskt att läsa Samhällskunskap lägst 50 poäng på gymnasial nivå. Elever som har betyg i samhällskunskap på gymnasial nivå (oavsett vilket betyg) eller har ett omdöme som motsvarar lägst godkänd från folkhögskola i Sverige behöver inte läsa om samhällskunskap.

Regler för diplom från vuxenutbildning som bygger på Barn- och fritidsprogrammet

1500 poäng där följande kurser har lägst betyget E:

Programgemensamma ämnen 500 poäng
Hälsopedagogik - 100 poäng
Kommunikation - 100 poäng
Lärande och utveckling - 100 poäng
Människors miljöer - 100 poäng
Pedagogiskt ledarskap - 100 poäng

Inriktning Socialt arbete 300 poäng
Socialt arbete - 200 poäng
Sociologi - 100 poäng

Programfördjupning 400 poäng
Grundläggande vård och omsorg - 100 poäng
Specialpedagogik 1 - 100 poäng
Specialpedagogik 2 - 100 poäng
Valfri kurs (ur Barn- och fritid) - 100 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 200 poäng
Naturkunskap 1a1 - 50 poäng
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng
Svenska 1/Svenska som andra språk - 100 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng
Barn- och fritidsutbildning