Diplom från Vård- och omsorgscollege

Elever som studerar inom ett Vård- och omsorgscollege får diplom som visar att de har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Diplomet är en merit när eleven söker arbete.

Certifierade skolor kan ge diplom

Skolor och utbildare som är certifierade har rätt att ge diplom till elever som läst minst hälften av sin utbildning i VO-College och för övrigt uppfyller kraven för diplom.

När en elev har läst hos fler än en utbildare inom VO-College är det oftast den utbildare där eleven slutför sin utbildning som utfärdar diplomet.

I de fall eleven inte har fått sin yrkesexamen och sedan fullföljer gymnasieutbildningen på vuxenutbildningen inom ett år, är det den gymnasieskola där eleven läst det mesta av sin utbildning som utfärdar diplomet.

Utbildare som just blivit certifierade har rätt att skriva ut diplom så fort de är godkända trots att eleverna inte läst halva tiden i ett VO-College. Detta för att certifieringen föregås av en process då utbildaren ställer om till kraven för samverkan.  

 

Intyg och intyg för vårdbiträde

Elever som inte uppfyller kraven för diplom kan få ett intyg som visar hur många poäng de läst i VO-College. 

Elever som läst yrkespaketet på 800 poäng till vårdbiträde får intyg för vårdbiträde. Intyg för vårdbiträde

Intyg för arbete eller vidareutbildning utanför Sverige

För elever som vill söka jobb eller vidareutbildning i ett annat land finns Europass som visar vilka yrkeskvalifikationer en person har efter avslutad utbildning från vård- och omsorgsprogrammet. Eleven kan begära intyget från sin skola/utbildare. Mer om Europass

Förändringar i vård- och omsorgsprogrammet den 1 juli 2021

Programstrukturen i vård- och omsorgsprogrammet förändras den 1 juli 2021. Det påverkar även yrkespaketen till undersköterska och vårdbiträde samt reglerna för diplom och intyg från Vård- och omsorgscollege som anpassas till den nya programstrukturen. Läs mer om diplomregler från 1 juli 2021

Förändringar i barn- och fritidsprogrammet den 1 juli 2021

Den 1 juli 2021 förändras barn- och fritidsprogrammet och två inriktningar slås ihop till inriktningen pedagogiskt och socialt arbete. I den nya inriktningen finns en yrkesutgång till arbete inom funktionshinderområdet som kan ingå i Vård- och omsorgscollege. Det innebär i sin tur att ämnena i programmet förändras och därmed reglerna för vilka ämnen som ska ingå i diplomet. Läs mer om förändringar i diplomreglerna 1 juli 2021

Utbildningar som ger diplom

Ungdomsgymnasiet – Yrkesexamen och godkänt i utvalda kurser

Vård- och omsorgsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet Socialt arbete inriktning mot funktionshinder

Vuxenutbildningen – 1500 godkända poäng i utvalda kurser

Vård- och omsorgsutbildning
Barn- och fritidsutbildning Socialt arbete inriktning mot funktionshinder

Yrkeshögskoleutbildningar inom vård och omsorg

Godkänd yrkeshögskoleexamen minst 200 poäng eller
Godkänd kvalificerad yrkeshögskoleexamen minst 400 poäng